Zorg

PvdA Vlaardingen:
• realiseert zorg dicht bij huis
• wil dat iedereen passende zorg krijgt
• ondersteunt mantelzorgersMensen staan centraal. Goede zorg voor de gezondheid van mensen is onontbeerlijk voor het welbevinden van mensen  en voor een verbonden  samenleving.  Voor ons  is het belangrijk dat iedereen  mee kan doen en niet langs de zijlijn hoeft te blijven staan. En dat als dat niet lukt - even of voor langere duur – is er altijd iemand beschikbaar die met je mee kan denken.

Als het om ondersteuning, zorg en welzijn van mensen gaat is een aantal waarden voor de PvdA van groot belang. Bij de zorg is het uitgangspunt dat deze dichtbij, toegankelijk, beschikbaar, betaalbaar en aanwezig moet zijn. Mensen moeten  met vertrouwen een beroep kunnen doen op de zorg.

De PvdA Vlaardingen:
realiseert zorg dicht bij huis
·         In de afspraken met de zorgverzekeraars worden ook afspraken gemaakt over de beschikbaarheid van de wijkverpleegkundige voor deelname aan het wijkteam en de daaruit  voortvloeiende taken.
·         Wij kiezen voor het bundelen van voorzieningen in elke wijk: gezondheidscentra zijn de norm. 
·         Gebruik van de eerstelijns zorg (huisartsen, maatschappelijk werk en spoedeisende hulp) valt niet onder het eigen risico. Door dit zo dicht mogelijk bij huis te plaatsen is dit voor iedereen bereikbaar. Dit geeft een besparing op het eigen risico.

wil dat iedereen passende zorg krijgt
·         Goede toegankelijkheid van zorg is vanzelfsprekend. In de zorg is elke vraag relevant, krijgt iedereen een persoonlijk gesprek en beperkt de dienstverlening zich nooit tot alleen maar ‘digitaal contact’.
·         Zorg moet betaalbaar zijn. De eigen bijdrage in de WMO geldt alleen voor mensen  met een inkomen dat hoger ligt dan 130% van het minimumloon.  Dit kan en mag niet meer zijn dan de kostprijs van een voorziening of dienst.

ondersteunt mantelzorgers
·         Mantelzorgers zijn van onschatbare waarde. Zij verdienen onze steun en waardering. Wij willen hun positie versterken door hen bij te staan en te faciliteren in wat zij nodig hebben om hun mantelzorgtaken goed op te kunnen pakken.
·         We zorgen dat er goede ondersteuning is voor mantelzorgers: dagopvang en respijtzorg om de zorg te ontlasten. Ook is er praktische en emotionele hulp, zoals bijvoorbeeld training over de omgang met dementie of het in contact brengen van mantelzorgers met lotgenoten.

 


Doe mee!

De PvdA staat voor een solidaire Vlaardingse samenleving. Een stad waar niemand aan de kant hoeft te staan of aan zijn lot wordt overgelaten. Een stad waar iedereen kan rekenen op steun als het tegenzit en op de zorg wanneer men het op eigen kracht niet redt.