Wonen en Binnenstad

PvdA Vlaardingen:
• realiseert een passende woning voor iedere levensfase
• gaat voor een sfeervolle en compacte binnenstad
• laat bewoners parkeren in de straat en bezoekers in de garageWonen is een eerste levensbehoefte. Dit betekent dat er voldoende betaalbare huizen voor uiteenlopende soorten  huishoudens beschikbaar moeten zijn.

Wij willen dat Vlaardingen een fijne stad is om te wonen. Hierbij hoort een sfeervolle, levendige, compacte en bruisende binnenstad. Momenteel zijn de ontwikkelingen hiervoor niet allemaal gunstig. Denk hierbij aan de ontwikkelingen van de winkelmarkt (de vele faillissementen), waardoor toonaangevende winkels uit het Vlaardingse straatbeeld verdwijnen. Maar ook is de horeca verspreid over de hele binnenstad.

De PvdA Vlaardingen:
realiseert een passende woning voor iedere levensfase
·         Wij zorgen voor voldoende en beschikbare sociale huurwoningen (betaalbare woningvoorraad) voor alle doelgroepen van de sociale huur.
·         Experimentele vormen van woningbouw voor ouderen, jongeren, woon- en leefgroepen en levensloopbestendig wonen worden bevorderd.
·         Wij gaan door met het verbeteren van de woningvoorraad nieuwbouw en met particuliere woningverbetering.

gaat voor een sfeervolle en compacte binnenstad
·         We investeren in een compact en sfeervol centrum. Het winkelgebied ‘dikken we in’ en in de aanloopstraten experimenteren we met vrije bestemming voor meer levendigheid. In de binnenstad moet het mogelijk zijn ‘winkelbestemming’ om te zetten in een woonbestemming.
·         De gemeente  investeert samen met de vastgoedeigenaren in de kwaliteit van het centrumgebied  om ervoor te zorgen dat dit een aantrekkelijk  winkelgebied  wordt/blijft  en  de  werkgelegenheid daar behouden  blijft.

laat bewoners parkeren in de straat en bezoekers in de garage
De PvdA houdt vast aan het principe dat iedere bewoner dichtbij huis moet kunnen parkeren. Ook de bewoners van het centrum. Om dit te bewerkstelligen wil de PvdA dat het winkelend publiek niet meer op straat, maar in de parkeergarages parkeert. De plekken op straat blijven op die manier beschikbaar voor de bewoners.


Doe mee!

De PvdA staat voor een solidaire Vlaardingse samenleving. Een stad waar niemand aan de kant hoeft te staan of aan zijn lot wordt overgelaten. Een stad waar iedereen kan rekenen op steun als het tegenzit en op de zorg wanneer men het op eigen kracht niet redt.