Werk en onderwijs

PvdA Vlaardingen:
  • maakt zich sterk voor vakonderwijs mét een baangarantie voor jongeren
  • creëert kansen op een baan door om -en bijscholing
  • zorgt voor nieuw werk op het Unileverterrein
Werk staat bij de PvdA voorop. Met werk zijn mensen  in staat een zelfstandig bestaan op te bouwen en hun talenten te ontwikkelen. Mensen die kunnen werken, maar door omstandigheden zijn aangewezen op de bijstand, worden respectvol behandeld. Wij vinden dat er voor iedereen een kans moet zijn op de arbeidsmarkt en schrijven niemand af. We realiseren ons wel dat het voor sommige mensen heel moeilijk is om op eigen kracht uit de bijstand te komen. Werken met behoud van uitkering is altijd tijdelijk en gericht op meer en grotere kansen op het krijgen van betaald werk. Dat kan bijvoorbeeld door vaardigheden op te doen die noodzakelijk zijn in de veranderende arbeidsmarkt, of door om- en bijscholing. Alle ondersteuning vanuit de gemeente  om mensen  weer aan het werk te krijgen is maatwerk.

Voor Vlaardingen houden we beschut werk in stand voor mensen die niet in aanmerking kunnen komen voor een plek op de reguliere arbeidsmarkt. Wij zijn voorstander van het experimenteren met vormen van een basisinkomen of sociale bijstand, ook als alternatief voor het werken met een verplichte tegenprestatie.

De PvdA Vlaardingen:
maakt zich sterk voor vakonderwijs mét een baangarantie voor jongeren
·         De PvdA Vlaardingen maakt afspraken met kennis- en opleidingsinstellingen, om te voorkomen dat we onze  jongeren opleiden voor werk dat er straks niet meer is. Dit betekent bijvoorbeeld minder administratieve en economische opleidingen, en meer opleidingen in de techniek en ICT.
·         Wij bekijken met onze partners (vakbeweging, werkgevers, MKB en onderwijs en hogere overheid) hoe we jongeren en werkzoekenden het beste  kunnen toerusten voor de regionale arbeidsmarkt.
·         Wij brengen onderwijs en werkgevers/ondernemers met elkaar in contact om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren.

creëert kansen op een baan door om – en bijscholing
·         De ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt worden nauwkeurig gevolgd. Op die manier kunnen we mensen in beroepen waar de werkgelegenheid krimpt, verleiden om zich tijdig om te scholen naar beroepen waar de werkgelegenheid naar verwachting zal stijgen.
·         Wij zorgen voor voldoende stageplekken voor jongeren op alle niveaus. De Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL) is hierbij een extra aandachtspunt. Door een gebrek aan leerplekken bestaat het risico dat jongeren die meer gebaat zijn bij vier dagen werken en een dag leren toch kiezen voor de beroeps-opleidende leerweg (BOL) en daar eerder uitvallen. Dit willen we voorkomen.
·         Wij vinden, dat onderwijs, gemeente en lokaal bedrijfsleven meer en gestructureerd moeten samenwerken om de kansen van MBO’ers op de regionale arbeidsmarkt te vergroten. Hiervoor stellen we samen een lokale/regionale MBO-agenda op. In deze agenda maken we ook concrete afspraken over het aantal stageplaatsen. Als gemeente  hanteren we hiervoor de norm van 1 stageplek op 10 arbeidsplaatsen.

zorgt voor nieuw werk op het Unileverterrein
·         Wij investeren in een economisch klimaat in de regio, waar iedereen van profiteert en er dus op alle niveaus werk is. Dit vraagt om een goede koppeling tussen economisch en sociaal beleid. We zetten het Actieplan Economie voort.
·         We zetten de bedreiging van het verdwijnen van Unilever uit Vlaardingen om naar een kans: het vestigen van nieuwe bedrijven en dus banen op het oude terrein en in het gebouw van Unilever.
·         Wij betrekken bewoners van Vlaardingen en ondernemers bij het ontwikkelen van deze plannen.
Doe mee!

De PvdA staat voor een solidaire Vlaardingse samenleving. Een stad waar niemand aan de kant hoeft te staan of aan zijn lot wordt overgelaten. Een stad waar iedereen kan rekenen op steun als het tegenzit en op de zorg wanneer men het op eigen kracht niet redt.