Verkiezingen

21 maart 2018 is het zover, de gemeenteraadsverkiezingen!
Hier kunt u het programma van PvdA Vlaardingen lezen.
Het programma is opgedeeld in acht punten.
Klik op een blokje, om te lezen wat onze standpunten zijn.

SAMEN GAAN WE ERVOORSAMEN GAAN WE ERVOOR !
 
De afgelopen jaren ging het er om Vlaardingen door de crisis te leiden en toch te investeren in de stad. De PvdA Vlaardingen heeft beide gedaan:  zowel samen met andere partijen het initiatief genomen om te bezuinigingen maar ook mogelijkheden gezocht om te investeren in de stad. Hierbij was het Actieplan Wonen één van de kernpunten. Maar de afgelopen jaren heeft de PvdA ook gestreden voor een betere samenleving voor iedereen.

De PvdA zal zich de komende jaren onverminderd, en met evenveel energie als in de afgelopen periode, sterk blijven inzetten voor het verbeteren van de positie van alle Vlaardingers: jong én oud. Goed werk creëren voor iedereen en voor een vangnet zorgen voor degene die niet kan werken. Voor degenen die extra zorg nodig hebben zorg dichtbij huis toegankelijk maken en armoede de wereld uit helpen. Dit zijn enkele van onze ‘kernwaarden’ waar we ons al jaren voor inzetten, maar wat nu nog steeds en soms nog meer dan ooit noodzakelijk is.

Vlaardingen moet een stad zijn waar kinderen onbevreesd opgroeien, en waar ze worden aangemoedigd om na te denken, creatief te zijn, verder te reiken dan het gangbare en vooruit te komen. Wij kiezen er als PvdA voor om mensen met elkaar in contact te brengen, elkaar te ontmoeten en samen te verbinden. We geloven dat solidariteit een belangrijke, zo niet de belangrijkste bouwsteen van onze samenleving is.

Daarvoor is een nieuw elan nodig, een nieuwe aanpak. Daarom zien wij de PvdA Vlaardingen als de partij van de Aanpak. Het gaat niet alleen om meningen, maar ook om ideeën om tot daadwerkelijke verbeteringen in onze stad te komen.

Dit kunnen we niet alleen. Wij willen dat burgers het heft in eigen hand nemen. Als PvdA Vlaardingen omarmen wij initiatieven die leiden tot meer betrokkenheid van burgers bij de lokale democratie. Dit kunnen burgerinitiatieven, panels, buurtraden of andere vormen van nieuwe lokale democratie zijn. Belangrijk is dat het onderscheid  met de representatieve democratie voor iedereen helder blijft. De lokale democratie heeft baat bij actief burgerschap en initiatieven van ‘onderaf’.

Vorige gemeenteraadsverkiezingen gingen we in met de slogans: “Voor een betere buurt” en  “De buurt bestuurt”. Continu hebben we aandacht gevraagd voor de leefbaarheid in de wijken en buurten. Hierbij werken buurtbewoners samen met professionals (politie, stadsbeheer, welzijnsorganisaties) aan het oplossen van de problemen in de wijk.
Samen kunnen we dit aan. Vandaar onze slogan nu: “SAMEN GAAN WE ERVOOR!”


Doe mee!

De PvdA staat voor een solidaire Vlaardingse samenleving. Een stad waar niemand aan de kant hoeft te staan of aan zijn lot wordt overgelaten. Een stad waar iedereen kan rekenen op steun als het tegenzit en op de zorg wanneer men het op eigen kracht niet redt.