Sport, Recreatie en Cultuur

PvdA Vlaardingen:
  • maakt sporten toegankelijk voor iedereen
  • ondersteunt initiatieven om sportcentra multifunctioneel te maken
  • koestert het gevarieerd cultuurleven waarin veel Vlaardingers actief zijn
Sport is belangrijk voor iedereen: voor de gezondheid, als middel voor participatie, voor de gezelligheid, om spelregels die je ook in het gewone leven nodig hebt te leren, te leren samenwerken en ga zo maar door. In Vlaardingen is de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in sport en recreatiefaciliteiten (denk hierbij aan nieuwe sportvelden en kantines en de Broekpolder).

Sport wordt veel in verenigingsverband  georganiseerd.  Vrijwilligers zijn de onmisbare dragers van deze verenigingen. Er zijn in onze gemeente veel sportverenigingen  met een groot bereik onder  onze inwoners. Ook in Vlaardingen zijn verenigingen van groot belang voor de leefbaarheid, de onderlinge binding en vormen zij de bruggen voor het verbinden van  verschillende sociale netwerken dwars door de samenleving heen.

Vlaardingen is een stad vol bruisende cultuur. Het Zomerterras en het Loggerfestival (vanaf 2018 het Haring & Bierfeest) zijn voorbeelden van deze fantastische cultuur die mede dankzij vrijwilligers tot stand komen. Deze rijkdom koesteren we. Een gevarieerd cultureel leven,  waarin veel Vlaardingers actief zijn, is van groot belang. Het draagt bij aan persoonlijke ontwikkeling. En het zorgt ervoor dat mensen in onze stad willen wonen en werken.

De PvdA Vlaardingen:
maakt sporten toegankelijk voor iedereen
·         We bevorderen de deelname  van kinderen aan sport van niet-draagkrachtige ouders  (minder  dan  130% van het  wettelijk sociaal  minimum) via de sportpas en/of als onderdeel van het kind- pakket. Ook willen we de verenigingen hierbij ondersteunen.

ondersteunt initiatieven om sportcentra multifunctioneel te maken
·         Sportfaciliteiten vormen een ontmoetingspunt in de stad. Wij ondersteunen ondernemende besturen van sportverenigingen actief in het vinden en begeleiden van vrijwilligers. Ook ondersteunen wij alle initiatieven om het gebruik van voorzieningen te vergroten door deze te delen en multifunctioneel  te maken. Denk bijvoorbeeld aan een gymzaal waar overdag een school gebruik van maakt, terwijl er ’s avonds ouderen sporten.

koestert het gevarieerd cultuurleven waarin veel Vlaardingers actief zijn
·         De PvdA is voorstander van samenwerking tussen instellingen. We vinden ook dat instellingen zich vooral moeten richten op cultuureducatie en cultureel ondernemerschap.
·         De PvdA wil een toekomstbestendige bibliotheek in Vlaardingen. Hiervoor is fusie van de bibliotheek met  buurgemeenten een noodzakelijke stap.
·         De Stadsgehoorzaal, de Kroepoekfabriek en KADE40 zijn belangrijk. De PvdA steunt deze culturele instellingen nadrukkelijk.
·         De PvdA wil ook het Museum Vlaardingen ondersteunen. Het museum heeft voor de verbouwing ruimhartige (financiële) ondersteuning van de gemeente ontvangen. De toekomst van het museum moet komen vanuit een eigen sterke visie. De PvdA wil het museum uitdagen om zich tot het uiterste in te spannen om manieren te vinden om extra betalende bezoekers naar binnen te halen.


Doe mee!

De PvdA staat voor een solidaire Vlaardingse samenleving. Een stad waar niemand aan de kant hoeft te staan of aan zijn lot wordt overgelaten. Een stad waar iedereen kan rekenen op steun als het tegenzit en op de zorg wanneer men het op eigen kracht niet redt.