Iedereen doet mee!

PvdA Vlaardingen:
• zet verenigingen en netwerken in tegen eenzaamheid
• ondersteunt initiatieven die mensen verbindt
• realiseert voor nieuwe Nederlanders niet alleen een huis, maar vooral een thuisEenzaamheid is één van de grootste  problemen  in onze samenleving.  In een zorgzame en inclusieve samenleving kijken wij naar elkaar om en laten we eenzame mensen niet aan hun  lot over. Eenzaamheid is er niet alleen onder ouderen. Jongeren die voor het eerst zelfstandig wonen hebben hier ook vaak mee te maken.

De PvdA Vlaardingen staat voor een open en diverse samenleving, waarin iedereen zich naar wens kan ontplooien. Iedereen die in Vlaardingen woont hoort erbij!

Bij de opvang van vluchtelingen in Vlaardingen is er een groot beroep gedaan op de lokale samenleving.  Tal van initiatieven hebben de vluchtelingen welkom geheten. De komst van vluchtelingen stelt eisen aan de wijze waarop we onze inwoners betrekken en informeren.

De PvdA Vlaardingen:
zet verenigingen en netwerken in tegen eenzaamheid
·         Wij bestrijden eenzaamheid  door ontmoetingsactiviteiten te faciliteren. Hierbij betrekken we verengingen en (lokale) netwerken.

ondersteunt initiatieven die mensen verbinden
·         We ondersteunen initiatieven in buurten die leiden tot ontmoetingen tussen buurtbewoners
·         Het is onacceptabel dat in onze gemeente  mensen  op basis van hun uiterlijk worden geweigerd bij uitgaansgelegenheden en verenigingen.

realiseert voor nieuwe Nederlanders niet alleen een huis, maar vooral een thuis
·         Wij organiseren taalonderwijs en begeleiden  (vrijwilligers)werk voor vluchtelingen.
·         We vinden dat werkzoekenden en vergunninghouders zelf hun eigen plan moeten kunnen trekken in hun zoektocht naar betaald werk. Dit plan ondersteunen we waar mogelijk. Het goed aanleren van de Nederlandse taal door vergunninghouders is daar onlosmakelijk aan verbonden. De gemeente geeft als werkgever zelf het goede voorbeeld.  
·         We realiseren mogelijkheden voor vrijwilligerswerk voor vergunninghouders. Dit kan een opstap zijn voor betaald werk, is goed voor het sociale netwerk en voor de ontwikkeling van de Nederlandse taal.

 


Doe mee!

De PvdA staat voor een solidaire Vlaardingse samenleving. Een stad waar niemand aan de kant hoeft te staan of aan zijn lot wordt overgelaten. Een stad waar iedereen kan rekenen op steun als het tegenzit en op de zorg wanneer men het op eigen kracht niet redt.