Duurzaamheid en Milieu

PvdA Vlaardingen:
  • bouwt energieneutraal: nul op de meter
  • zorgt dat de Broekpolder de groene achtertuin van Vlaardingen blijft
  •  zet in op het náscheiden van afval voor een beter gerecycled product
Voor de PvdA is duurzaamheid belangrijk. De klimaatverandering, de toename aan regenwater en de CO2-uitstoot baren ons zorgen. Ook de gemeente moet een bijdrage leveren aan het verder duurzaam maken van Vlaardingen. De gemeente richt zich op duurzame projecten die tegelijkertijd zoveel mogelijk de woningbouw, het milieu en de (lokale) werkgelegenheid ten goede komen. De luchtkwaliteit moet verbeteren. Dit is een belangrijke voorwaarde om gezond te kunnen leven.

Wij zijn voor meer groen in Vlaardingen. Groen en water dichtbij huis geeft mensen de mogelijkheid te bewegen, te recreëren en te ondernemen. Meer groen om ons heen zorgt voor minder stress en meer ontspanningsmogelijkheden. Bovendien heeft het een positief effect op mogelijkheden van waterberging bij heftige regenval.

De PvdA Vlaardingen:
bouwt energieneutraal: nul op de meter  
·         We maken met de woningbouwcorporaties harde afspraken over duurzaamheid en de reductie van CO2 uitstoot. Met ontwikkelaars en corporaties onderhandelt de PvdA over afspraken voor ‘nul op de meter woningen’ (bij nieuwbouw), waarmee bewoners hun woonlasten aanzienlijk kunnen verlagen. De netto woonlasten mogen daarbij dan niet omhoog gaan.
·         Bewoners worden uitgedaagd  om energiebesparende maatregelen te bedenken en te treffen. Door middel van speciale programma’s wordt gewerkt aan bewustwording van het energiegebruik.

zorgt dat de Broekpolder de groene achtertuin van Vlaardingen blijft
·         We staan al tientallen jaren voor een blijvend groene Broekpolder. We zijn dan ook blij met de oprichting van de Coöperatieve Vereniging Broekpolder en steunen deze financieel. Deze vereniging is het perfecte voorbeeld van verregaande burgerparticipatie.
·         We zetten in op goede wandelpaden en fietsnetwerken in samenwerking met Midden-Delfland.
·         Het gebruik van de fiets wordt sterk gestimuleerd door verbetering en uitbreiding van fietspaden binnen Vlaardingen. Hierbij dienen creatieve oplossingen te worden gerealiseerd, die leiden tot zo kort mogelijke wachttijden bij verkeerslichten, zo min mogelijk natuurlijke en verkeerskundige barrières en zoveel mogelijk voorrang voor fietsers.
·         In het water van de Krabbeplas moet kunnen worden gezwommen zonder er ziek van te worden omdat er bijvoorbeeld blauwalg in voorkomt.

zet in op het náscheiden van afval voor een beter gerecycled product
·         We zetten in op 100% náscheiding van afval. Hierdoor is de scheiding en recycling van met name plastic effectiever en goedkoper. Door deze efficiënte aanpak is er bovendien sprake van minder CO2 uitstoot.


Doe mee!

De PvdA staat voor een solidaire Vlaardingse samenleving. Een stad waar niemand aan de kant hoeft te staan of aan zijn lot wordt overgelaten. Een stad waar iedereen kan rekenen op steun als het tegenzit en op de zorg wanneer men het op eigen kracht niet redt.