Nieuws
Eindelijk uitvoering motie "Aanpak Schuldenproblematiek"

PvdA is enorm blij met de oprichting van SUN Waterweg; een noodhulpbureau.SUN staat voor Stichting Urgente Noden, en gee
Lees verder

Toch geen vandalisme op Begraafplaats Emaus?

Vorige week hebben wij het college vragen gesteld over de aanpak van vandalisme op Begraafplaats Emaus, nadat wij kennis
Lees verder

Schriftelijke vragen over uitvoering motie "adoptie vuilcontainer"

Vlaardingen, 4 december 2020Betreft: schriftelijke vragen over de uitvoering van onze motie “adoptie vuilcontainers”
Lees verder

Schriftelijke vragen over bouwplannen Park Vijfsluizen

Op 5 oktober 2020 hadden wij al een agendaverzoek ingediend om dit onderwerp te bespreken, maar om diverse redenen kon o
Lees verder

PvdA teleurgesteld maar vastberaden

Teleurgesteld maar vastberadenZo voelden wij ons na en ook al tijdens de raadsvergadering van donderdagavond, toen we ov
Lees verder

PvdA verrast door besluit opvang daklozen in de Waterleidingstraat

Normaal gesproken lezen wij besluiten van het college in de wekelijkse Besluitenlijst van B&W. In dít geval werden
Lees verder

De Stadsboerderij en de Heemtuin moeten open blijven !

Het huidige college heeft een begroting aan de gemeenteraad voorgesteld met veel bezuinigingen en verhogingen van lokale
Lees verder

#MEERDANAPPLAUS

Vlaardingse afdelingen Groenlinks, PvdA en SP steunen online zorg demonstratieHet is tijd voor actie. Na een hartverwarm
Lees verder

Algemene beschouwing op de Kadernota 2020

Vanavond op 9 juli 2020 bespreekt de gemeenteraad de financiële situatie van de stad. De volgende stukken zijn geagend
Lees verder

Vragen over effecten van verdwijnen van oranje plastic containers en de GFT-cocons

Naar aanleiding van allerlei signalen uit de Vlaardingse samenleving en onze eigen waarneming, hebben we samen met de fr
Lees verder

De maatregel van inpandige naar uitpandige afvalinzameling in de hoogbouw

Naar aanleiding van signalen van een gecombineerde VvE (een combinatie van particulier woningbezit en bezit van de woni
Lees verder

Ondersteuning aan sportverenigingen: PvdA houdt vinger aan de pols

Op 30 april stelde de PvdA Vlaardingen schriftelijke vragen aan het college. Nadat de fractie een telefonisch ‘rondje
Lees verder

PvdA stelt vragen over ondersteuning aan sportverenigingen in Vlaardingen

Er leven veel vragen onder de bestuurders van de sportverenigingen in Vlaardingen. Zo bleek uit een rondje langs de veld
Lees verder

Waarom de PvdA-fractie tegen het herstelplan stemde

Afgelopen donderdag vond voor het eerst een raadsvergadering plaats via een videoverbinding. Het belangrijkste agendapun
Lees verder

Huisvesting arbeidsmigranten

Op donderdag 30 januari 2020 besprak de gemeenteraad het raadsvoorstel van het college om drie locaties aan te wijzen vo
Lees verder

Nieuwjaarsreceptie: de speech van Stefanie Solleveld, onze fractievoorzitter

Op woensdag 15 januari 2020 vond onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie plaats; een gezellige en druk bezochte avond.Onze fr
Lees verder

Armoedebestrijding: motie onderzoek naar werkwijze Stroomopwaarts

Vanavond staat o.a. de "Regionale Visie armoede en schulden Maassluis, Vlaardingen en Schiedam 2020-2023" ter bespreking
Lees verder

Beschouwing op begroting 2020-2023

Afgelopen donderdag, 7 november, werd door de PvdA Vlaardingen ingestemd met de meerjarenbegroting 2020-2023. Een begrot
Lees verder

Zeker zijn van een betaalbare woning, een kernwaarde van de PvdA

De woningmarkt is oververhit, ook in onze regio.Met als gevolg, dat prijzen stijgen, zowel van koop – als ook huurwoni
Lees verder

Fractievergoedingen PvdA Vlaardingen 2014 - 2018

Op donderdag 18 oktober 2019 werd tijdens de raadsvergadering een initiatiefvoorstel van fractie Boers besproken. Doel v
Lees verder

Motie "Adoptie Vuilcontainers"

Motie Adoptie Vuilcontainers    bij behandeling actieplan halvering restafval  De raad van de gemeente Vlaardingen,
Lees verder

Bloemetje van de maand

Afgelopen vrijdag was de PvdA Vlaardingen bij Van Gent Hoortoestellen om het ‘bloemetje van de maand’ uit te reiken
Lees verder

PvdA Vlaardingen teleurgesteld na “debat” over coalitieakkoord

PvdA Vlaardingen teleurgesteld na ‘’debat’’ over coalitieakkoordDinsdagavond 28 mei 2019 vergaderde de gemeenter
Lees verder

Behandeling onderzoek Andersson naar bestuurskracht in Vlaardingen

Afgelopen dinsdag besprak de raad in een ingelaste bijeenkomst het onderzoeksrapport naar de bestuurskracht in Vlaarding
Lees verder

Huisvesting maatschappelijke organisaties in Vlaardingen

Deze week vernamen we, dat de gebruikers van Galgkade 3, te weten Stichting Yets Foundation, Stichting Antipesto en The
Lees verder

Waterberging in bestrating bij uitvoering Mobiliteitsplan

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van afgelopen donderdag werd dan eindelijk het Actieplan Mobiliteit aangenomen. PvdA
Lees verder

Demonstratie op de Dam voor een socialer Nederland

Afgelopen zaterdag, 10 november, was er een grote demonstratie in Amsterdam, georganiseerd door de vakbonden, om te stri
Lees verder

Algemene Beschouwing Meerjarenbegroting 2019-2022

Hieronder kunt u de bijdrage van PvdA Vlaardingen op de Meerjarenbegroting 2019-2022 lezen.U kunt de bijdrage van onze f
Lees verder

Amendement veiligheidskosten bij evenementen

De gemeenteraad van Vlaardingen, bijeen op 7 en 8 november 2018, behandelende demeerjarenbegroting 2019 – 2022;Constat
Lees verder

Amendement IJsbaan

De gemeenteraad van Vlaardingen, bijeen op 7 en 8 november 2018, behandelende demeerjarenbegroting 2019 – 2022;Constat
Lees verder

Amendement evaluatie Wijkteams

De gemeenteraad van Vlaardingen, bijeen op 7 en 8 november 2018, behandelende demeerjarenbegroting 2019 – 2022;Constat
Lees verder

Amendement VOP Lijnbaanhal

De gemeenteraad van Vlaardingen, bijeen op 7 en 8 november 2018, behandelende de meerjarenbegroting 2019 – 2022;Consta
Lees verder

Raadsprogramma aangenomen zonder raadspleging Vlaardingse inwoners, ondernemers en organisaties

Afgelopen donderdag stond het Raadsprogramma op de agenda; het Raadsprogramma is een lange termijn agenda, voor de komen
Lees verder

Opbrengst aandelenverkoop Irado moet naar egalisatiereserve Afvalstoffen

Tijdens de raadsvergadering vanavond, wordt o.a. gesproken over de 1e voortgangsrapportage 2018. Door de verkoop van een
Lees verder

PvdA Vlaardingen voelt wethouder Hoekstra aan de tand

Wethouder Hoekstra informeert gemeenteraad veel te laat over nieuwe financiële situatieAfgelopen donderdag, tijdens de
Lees verder

PvdA Vlaardingen over het rompakkoord

Vanavond werd het rompakkoord door de formateurs aangeboden aan de leden van de gemeenteraad.De fractievoorzitter van Pv
Lees verder

Principebesluit bibliotheek

Twee jaar geleden heeft de PvdA Vlaardingen zich al sterk gemaakt om de bibliotheek buiten de gemeentelijke organisatie
Lees verder

Initiatiefvoorstel tot ondersteuning evenementen

UPDATE In de raadsvergadering van 22 februari 2018 is dit initiatiefvoorstel aangenomen met een ruime meerderheid van st
Lees verder

Initiatiefvoorstel Ondersteuning Zomerterras

Initiatiefvoorstel ondersteuning ZomerterrasIn onze vorige berichtgeving meldden wij u dat wij een motie hebben ingedien
Lees verder

Motie Ondersteuning Zomerterras

Vanavond, tijdens de raadsvergadering, zullen wij een motie indienen om op korte termijn een extra financiële bijdrage
Lees verder

PvdA Vlaardingen stelt art. 36 vragen over voortbestaan Zomerterras

Vandaag lazen we in het AD dat de organisatie van het Zomerterras de noodklok luidt over het voortbestaan van dit evenem
Lees verder

Nieuwjaarsreceptie 10 januari 2018

Stefanie Solleveld, lijsttrekker van de PvdA Vlaardingen, sprak de leden en belangstellenden toe tijdens de druk bezocht
Lees verder

Nieuwjaarsreceptie PvdA Vlaardingen op woensdagavond 10 januari

Allereerst willen wij u een gelukkig, gezond en vreedzaam 2018 toewensen.Het bestuur en de fractie van PvdA Vlaardingen
Lees verder

Weer vertraging in de ombouw Hoekse Lijn!

Vanavond wordt er ook in de Vlaardingse gemeenteraad gesproken over (wederom!) een vertraging in de ombouw Hoekse Lijn.
Lees verder

Onze kandidatenlijst voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2018!

Afgelopen woensdag vond de ledenraadpleging van PvdA Vlaardingen plaats en werd het verkiezingsprogramma en de kandidate
Lees verder

Eerlijke kansen voor alle werknemers

Tijdens de behandeling van de Meerjarenbegroting, vorige week donderdag, hebben wij nog een motie ingediend. We hadden e
Lees verder

Algemene beschouwing Meerjarenbegroting 2018-2021

Vanavond wordt de bespreking Meerjarenbegroting 2018-2021 voortgezet in de gemeenteraad, nadat vorige week de vergaderin
Lees verder

Wie zit er nu te slapen in de raad?

De VVD vraagt zich af, of de raad heeft zitten slapen? De VVD bedoelt te zeggen, dat zij niet goed geïnformeerd wordt
Lees verder

Bewoners parkeren op straat, winkelend publiek in de garages

Afgelopen donderdag stond de herijking van het parkeerbeleid op de agenda van de gemeenteraadsvergadering.Stefanie Solle
Lees verder

Antwoord van B&W op onze vragen over het zogenaamde "zomerlekken"

Inmiddels hebben we antwoord gekregen van B&W over onze vragen over het zogenaamde "zomerlekken", oftewel de uitval
Lees verder

Art. 36 vragen over het zogenaamde 'zomerlekken'

Aan het college van B&W van VlaardingenVlaardingen, 5 sptember 2017Vragen ex art. 36 RvO: Zomerlekken, oftewel uitva
Lees verder

Eerste lege etalage gevuld met kunst!

Afgelopen zaterdag, 26 augustus was het dan zover: de eerste lege etalage is gevuld met kunst!Om 13.30 uur werd de etala
Lees verder

Amendement (aanpassing in de voorjaarsnota) Food Innovation Academy (FIA)

De stemming heeft plaatsgevonden, en het amendement is aangenomen met 24 stemmen voor en 11 stemmen tegen.AMENDEMENT raa
Lees verder

Motie aanpak schuldenproblematiek

De stemming heeft plaats gevonden, en deze motie is unaniem aangenomen!-------------------------------------------------
Lees verder

Motie verhogen onderhoudsniveau straten, wegen, pleinen en groenonderhoud

De stemming heeft inmiddels plaatsgevonden, en deze motie is unaniem aangenomen!----------------------------------------
Lees verder

Algemene Beschouwingen PvdA Vlaardingen op de Voorjaarsnota 2017

Voorzitter,In de eerste plaats wil de PvdA Vlaardingen het college complimenteren met de voorliggende voorjaarsnota. Het
Lees verder

Armoede en schulden

Ik was afgelopen woensdag aanwezig bij de aftrap van de Steden-estafette: een conferentie over armoede en schuldenproble
Lees verder

Behandeling Jaarstukken 2016 tijdens gemeenteraadsvergadering 22 juni 2017

Vanavond werden de Jaarstukken 2016 behandeld tijdens een gemeenteraadsvergadering.Onderstaand volgt de bijdrage van onz
Lees verder

Wijkschouw in het Centrum van Vlaardingen

Wijkschouw in Centrum VlaardingenPvdA Vlaardingen wil graag goed op de hoogte zijn van wat er allemaal speelt in de dive
Lees verder

Resultaten van debat over de verkeersdrukte op de Marathonweg

Vanavond werd langdurig gedebatteerd over de mogelijke vestiging van het op - en overslagbedrijf Cool Port aan de Zevenm
Lees verder

Debat over verkeersdrukte op de Marathonweg

Vanavond tijdens de raadsvergadering op dinsdag 23 mei, zal de fractie van de PvdA Vlaardingen een debat aanvragen over
Lees verder

Vaste locatie in Vlaardingen voor praktijkonderwijs FIA

Gisteren werd tijdens een oriënterende raadsavond o.a. gesproken over de Food Innovation Academy (FIA): een MBO- en HBO
Lees verder

Wijkschouw in de VOP

PvdA Vlaardingen wil graag goed op de hoogte zijn van wat er allemaal speelt in de diverse wijken van onze stad. Daarom
Lees verder

Opening Sociale Super van Lopik

Gisteren was het dan zover: de opening van Super van Lopik aan de Vetteoordsekade 6 is een feit. De Sociale Supermarkt w
Lees verder

Vragen aan het college over vrijstelling van onderwijs voor kinderen met een "rugzakje"

Uit een onderzoek van het Ministerie van Onderwijs is gebleken dat een stijgend aantal leerplichtige kinderen thuis zit
Lees verder

Motie: doorpakken op terugdringen jeugdarmoede

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 30 maart, heeft de fractie PvdA Vlaardingen onderstaande motie (buiten de orde)
Lees verder

Bloemetje van de maand maart

Op vrijdag 10 maart hebben we het Bloemetje van de Maand uitgereikt aan de medewerkers van Vluchtelingenwerk Vlaardingen
Lees verder

Bloemetje van de maand februari

Zaterdag 18 februari werd het bloemetje van de maand uitgereikt aan de initiatiefnemers om het plantsoen op het Burgemee
Lees verder

Voortgang initiatief voor Tiny Houses

Op 17 februari verscheen er een artikel in het AD, dat de initiatiefnemer om Tiny Houses in Vlaardingen te realiseren, i
Lees verder

Bloemetje van de maand januari

We zijn weer gestart met het bloemetje van de maand. Een keer per maand willen wij Vlaardingers in het zonnetje zetten e
Lees verder

Motie Ambachtschool

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 17 november 2016, dienden de PvdA Vlaardingen samen met ChristenUnie een motie i
Lees verder

Motie: kunst in etalages

De Raad van de gemeente Vlaardingen, in vergadering bijeen op 9 november 2016,Overwegende dat;- de leegstand in binnenst
Lees verder

Amendement taal- en informatiepunt laaggeletterdheid

Onderstaand amendement van de PvdA Vlaardingen is aangenomen tijdens de begrotingsbehandeling.De raad van de gemeente Vl
Lees verder

Motie: tegemoetkoming kosten eigen risico

Onderstaande motie hebben we uiteindelijk ingetrokken tijdens de begroting, omdat de wethouder een toezegging heeft geda
Lees verder

Algemene beschouwingen begroting 2017

Voorzitter,In een samenleving en tijdperk waar individualisering steeds meer aanwezig is, is het lastig een ommezwaai te
Lees verder

Artikel 36 vragen: fusie/ontvlechting bibliotheek

Vragen ex art. 36 RvO:Ontvlechting/fusie bibliotheekGeacht college,In de bijlage bij de openbare besluitenlijst van 27 s
Lees verder

Algemene beschouwingen Voorjaarsnota 2016

Voorzitter,Afgelopen begroting begonnen de algemene beschouwingen van de PvdA met de impact van de vluchtelingenstroom u
Lees verder

motie: tiny houses

Op 29 juni werd onderstaande motie unaniem aangenomen door de gemeenteraad van Vlaardingen. Op de zelfde avond werd ook
Lees verder

Motie: sociale supermarkt

De onderstaande motie is woensdag 29 juni tijdens de behandeling van het armoedebeleid unaniem aangenomen. Op de zelfde
Lees verder

Zorgen om de bibliotheek

Aan het college van B&W van Vlaardingen   Vlaardingen, 24 december 2015 Vragen ex art. 36 RvO: Raadsvoorstel over d
Lees verder

Bloemetje van de maand

Ook deze maand reiken we het 'bloemetje van de maand' weer uit aan inwoners van Vlaardingen, die zich inzetten voor een
Lees verder

TEGEN Afschaffing Kwijtschelding

Op 19 november komt de Verenigde Vergadering van Delfland bij elkaar (vergelijkbaar met de Gemeenteraad) om een besluit
Lees verderDoe mee!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco