Leden

""

Kees vd Vlugt -

Mijn naam is Kees van der Vlugt, ik werk bij een groot verzekeringsbedrijf op het snijvlak van Finance en IT. Ik ben getrouwd en heb een dochter.

Graag vertel ik iets over mijn inspiratie om actief te zijn binnen de PvdA. Vanuit mijn activiteiten binnen de vakbond (FNV) en de medezeggenschap ben ik politiek geïnteresseerd geraakt. Gelijke kansen en solidariteit zijn voor mij grondbeginselen bij de inrichting van de maatschappij. Mij spreekt het voorbeeld van Wouter Bos erg aan; hij koppelde principes aan praktisch haalbare doelen.

Van 2002 tot 2005 ben ik raadslid geweest in Vlaardingen. De invloed, die de PvdA op de lokale politiek in Vlaardingen heeft gehad, moet niet onderschat worden, zowel vanuit de gemeenteraad als door de continue bijdrage aan het bestuur van de stad. Binnen de gemeenteraad worden de kaders voor het beleid uitgezet. Hoe ziet de stad eruit, waaraan wordt het geld besteed? Hierbij gaat het niet op panklare oplossingen, maar een invloed, die pas op termijn duidelijk wordt. Bijvoorbeeld in mijn periode in de Gemeenteraad was het bebouwen van de Broekpolder een onderwerp dat speelde. Het feit dat deze nooit bebouwd is en nu voor recreatie en natuur wordt gebruikt, is een gevolg van de jarenlange inzet van de PvdA Vlaardingen op dit punt.  

Momenteel ben ik penningmeester binnen het bestuur van de PvdA Vlaardingen.


Doe mee!

De PvdA staat voor een solidaire Vlaardingse samenleving. Een stad waar niemand aan de kant hoeft te staan of aan zijn lot wordt overgelaten. Een stad waar iedereen kan rekenen op steun als het tegenzit en op de zorg wanneer men het op eigen kracht niet redt.