Zorg

PvdA Vlaardingen:
• realiseert zorg dicht bij huis
• wil dat iedereen passende zorg krijgt
• ondersteunt mantelzorgers
Mensen staan centraal. Goede zorg voor de gezondheid van mensen is onontbeerlijk voor het welbevinden van mensen en voor een verbonden samenleving. Voor ons is het belangrijk, dat iedereen mee kan doen en niet langs de zijlijn hoeft te blijven staan. En dat als dat niet lukt - even of voor langere duur - er altijd iemand is, die met je mee kan denken.

Als het om ondersteuning, zorg en welzijn van mensen gaat, zijn een aantal waarden voor de PvdA van groot belang. In de zorg is het uitgangspunt dat deze dichtbij, toegankelijk, beschikbaar, betaalbaar en aanwezig moet zijn. Mensen moeten vanuit vertrouwen een beroep kunnen doen op de zorg.

De PvdA Vlaardingen:
realiseert zorg dicht bij huis
• In de afspraken met de zorgverzekeraars worden ook afspraken gemaakt over de beschikbaarheid van de wijkverpleegkundige voor deelname aan het wijkteam en de daaruit voortvloeiende taken.
• Wij kiezen voor het bundelen van voorzieningen in elke wijk: gezondheidscentra zijn de norm.
• Gebruik van de 1ste lijns zorg (huisartsen, maatschappelijk werk en spoedeisende hulp) valt niet onder het eigen risico. Door deze zo dicht mogelijk bij huis te plaatsen is deze voor iedereen bereikbaar. Dit bespaart op het eigen risico.

wil dat iedereen passende zorg krijgt
• Toegankelijkheid van zorg is vanzelfsprekend. In de zorg is elke vraag relevant, krijgt iedereen een persoonlijk gesprek en beperkt de dienstverlening zich nooit tot alleen maar digitaal.
• Zorg moet betaalbaar zijn. De eigen bijdrage in de Wmo geldt alleen voor mensen met een inkomen, dat hoger ligt dan 130% van het minimumloon. En kan niet meer zijn dan de kostprijs van een voorziening of dienst.

ondersteunt mantelzorgers
• Mantelzorgers zijn van onschatbare waarde. Zij verdienen onze steun en waardering. Wij willen hun positie versterken door hen bij te staan.
• We zorgen dat er goede ondersteuning is voor mantelzorgers: dagopvang en respijtzorg om de zorg te ontlasten; praktische en emotionele hulp, zoals bijvoorbeeld training over de omgang met dementie of het in contact met lotgenoten.


Doe mee!

De PvdA staat voor een solidaire Vlaardingse samenleving. Een stad waar niemand aan de kant hoeft te staan of aan zijn lot wordt overgelaten. Een stad waar iedereen kan rekenen op steun als het tegenzit en op de zorg wanneer men het op eigen kracht niet redt.