Wie zit er nu te slapen in de raad?

De VVD vraagt zich af, of de raad heeft zitten slapen? 
De VVD bedoelt te zeggen, dat zij niet goed geïnformeerd wordt door het college. En suggereert, dat het college haar actieve informatieplicht verzaakt.
Dat zou een kwalijke zaak zijn. 
Maar is dat ook zo?
Het betreft hier de bouw - en parkeerplannen in het nieuwe Mariskwartier in het centrum van Vlaardingen.

De lokale digitale krant Vlaardingen24 wás en ís nog steeds klaarwakker: getuige een artikel van 9 mei 2015 (!) waarin de plaatselijke journalist al uitgebreid zijn verhaal doet over de parkeersituatie in het nieuw te ontwikkelen Mariskwartier. Hij heeft zijn informatie gewoon uit openbare besluitenlijst van het college en heeft daar nader onderzoek naar gedaan.
Zie onderstaande link:
http://vlaardingen24.nl/nieuws/nieuws/geen-parkeervergunning-voor-bewoners-nieuwbouw/9832

Zo zie je maar, dat de journalistiek haar controlerende taak blijkbaar serieuzer neemt dan de eerder genoemde liberale volksvertegenwoordigers.

Het antwoord op de gestelde vraag is dus vrij makkelijk te beantwoorden: de VVD heeft zitten slapen bij het doorbladeren van de openbare besluitenlijst van het college. Misschien is het handig om zo nu en dan de lokale kranten er op na te slaan.