Vragen aan het college over vrijstelling van onderwijs voor kinderen met een "rugzakje"

Uit een onderzoek van het Ministerie van Onderwijs is gebleken dat een stijgend aantal leerplichtige kinderen thuis zit vanwege medisch/psychische klachten. Omdat ze geen school kunnen vinden, die hen aanneemt. Wij willen graag weten hoe de situatie in Vlaardingen is. Daarom stellen we de onderstaande vragen aan B&W:


Aan het college van B&W van Vlaardingen

Vlaardingen, 7 april 2017

Vragen ex art. 36 RvO:
Vrijstelling van onderwijs voor kinderen met “rugzakje”

Geacht college,

5.500 kinderen met medisch/psychische klachten hebben moeite om een school te vinden waar ze aangenomen worden, waardoor ze uiteindelijk thuis komen te zitten. Tussen het schooljaar 2010/11 en 2015/16 is er landelijk een stijging van vrijstellingen van onderwijs zichtbaar van 3.107 naar 5.537 kinderen.

Uit onderzoek van het Ministerie van Onderwijs blijkt, dat er een opvallende groei van vrijstellingen van onderwijs heeft plaatsgevonden onder 16 – en 17-jarigen, vanwege autisme, angststoornissen, ADHD of ADD, depressie of een trauma.

Volgens voormalig Kinderombudsman Marc Dullaert kunnen veel van deze leerlingen wel leren, maar hebben daarbij extra hulp nodig. Sommige scholen vinden dat lastig en de expertise is vaak niet in huis waardoor de kinderen niet terecht kunnen op reguliere scholen. Ouders vragen dan noodgedwongen een vrijstelling aan. Anders zijn ze strafbaar, omdat hun kind niet naar school gaat.

Naar aanleiding hiervan hebben wij de volgende vragen:

1.    Hoeveel vrijstellingen zijn er in Vlaardingen afgegeven in de periode van schooljaar 2010/11 t/m 2015/16?
2.    Hoeveel procent van de kinderen in Vlaardingen met een “rugzakje” kunnen wel leren, maar hebben extra hulp nodig en krijgen die nu niet of    
       onvoldoende?
3.    Wat kan de gemeente doen om het aantal kinderen dat nu niet naar school gaat vanwege medische/psychische problemen beter te
       ondersteunen?

Tot zover
Wij zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet

Fractie PvdA Vlaardingen
Stefanie Solleveld, Andrea ter Veer, Klaas Terpstra en Ilhan Altuntag