TEGEN Afschaffing Kwijtschelding

Op 19 november komt de Verenigde Vergadering van Delfland bij elkaar (vergelijkbaar met de Gemeenteraad) om een besluit te nemen over de nieuwe Verordening Kwijtscheldingsregeling Delfland 2016. In dat voorgenomen besluit zal de mogelijkheid tot kwijtschelding van de Waterschapsbelasting in twee stappen worden afgebouwd. In 2017 zou het dan niet meer mogelijk zijn.

De PvdA-fractie van Delfland is al maanden aan het strijden tegen de afschaffing van de mogelijkheid tot kwijtschelding van de Waterschapsbelasting. Ze hebben de lokale bestuurders van de gemeenten in Delfland opgeroepen hiertegen te protesteren. De Vlaardingse PvdA-fractie heeft hierover in juni ook al vragen gesteld aan het college van B&W.

Dat laatste heeft mede geresulteerd in een zienswijze op het ontwerp Verordening Kwijtscheldingsregeling Delfland 2016. In deze zienswijze stelt B&W Vlaardingen kritische vragen over de uitvoering van de nieuwe verordening. En het effect dat dit heeft op de minder draagkrachtige inwoners in de regio.