Resultaten van debat over de verkeersdrukte op de Marathonweg

Vanavond werd langdurig gedebatteerd over de mogelijke vestiging van het op - en overslagbedrijf Cool Port aan de Zevenmanshaven en de gevolgen hiervan voor de verkeersbewegingen op de Marathonweg.
Dit naar aanleiding van ons verzoek om een debat hierover te houden vanwege de zorgen, die de bewoners rond de Marathonweg hierover hebben.

Onze fractievoorzitter Stefanie Solleveld gaf in haar slotwoord aan, dat zij hoopte dat de bewoners die aanwezig waren bij de raadsavond, nu wijzer waren geworden. Tijdens het debat werd in haar ogen teveel gesteggeld over het verleden, daar waar actie naar de toekomst nu van het grootste belang is! Zeker nu uit de antwoorden van het college gebleken is, dat de Provincie het bedrijventerrein rond de Zevenmanshaven heeft aangewezen voor industrie zoals Cool Port. En dat de verkeersbewegingen die hiervan het gevolg zijn, passen binnen de normen van het bestemmingsplan.

Het is dus van belang, dat er onderzoek gaat plaatsvinden naar milieumaatregelen, die de negatieve gevolgen van verhoogde verkeersdrukte beperken. En dat het college zich gaat inspannen om financiƫle compensatie te vragen om mee te betalen aan herinrichting van de Marathonweg om milieu-overlast te beperken. Door een beroep te doen op enige coulance bij belanghebbenden, zoals gemeente Rotterdam, Provincie, Westland en Havenbedrijf, die voordeel putten uit vestiging van een op - en overslagbedrijf zoals Cool Port op die plek.

Daarvoor hadden we een motie ingediend, die met meerderheid van stemmen werd aangenomen. Wij zullen de uitvoering van deze motie op de voet blijven volgen.

Overigens is er tot op heden nog steeds geen officiƫle aanvraag ingediend door Cool Port om zich te vestigen aan de Zevenmanshaven.