Raadsprogramma aangenomen zonder raadspleging Vlaardingse inwoners, ondernemers en organisaties

Afgelopen donderdag stond het Raadsprogramma op de agenda; het Raadsprogramma is een lange termijn agenda, voor de komende 4 jaar. De onderwerpen, die hierin staan zijn deels bestaand beleid, en deels verkiezingsthema's uit de verkiezingsprogramma's van alle politieke partijen.
PvdA Vlaardingen wilde, samen met VV2000/Leefbaar Vlaardingen, AOV en ONS.Vlaardingen vooraf eerst de Vlaardingse bevolking raadplegen, om hen voor te leggen of zij het eens zijn met dit Raadsprogramma; voor wat betreft de geagendeerde thema's en de volgorde hierin. Dit was ook tijdens het proces afgesproken met alle partijen. Echter, een meerderheid stemde hiertegen en ging dus later op de avond akkoord met dit Raadsprogramma.

Hieronder kunt u de bijdrage lezen van Stefanie Solleveld, de fractievoorzitter van PvdA Vlaardingen:

Voorzitter,

Vandaag ligt het raadsprogramma ter vaststelling voor. Een raadsprogramma waar in de laatste maanden hard aan is gewerkt. Het is een strategische agenda geworden, meer niet wat betreft de PvdA. Nou wordt er al jaren, door verschillende partijen gevraagd om een lange termijn agenda, dus is hier dan iets mis mee? Nee! De agenda is er. Maar…

Waar vele partijen waaronder de mijne, het over eens waren bij de start van de formatie is dat er een coalitieakkoord moest komen op hoofdlijnen en in ieder geval voor het eerste jaar. Daarna zouden we rustig de tijd nemen om samen met de inwoners, bedrijven en instellingen het raadsprogramma vorm te geven.

Wat we kregen was een rompakkoord, ook geschreven door de raad, met kaders, maar voor een groot deel kwam dit overeen met de ambities uit de vorige periode. Over inhoud werd niet of nauwelijks gesproken. Vervolgens moest met het gebrek aan het rijden van de hoekse lijn in een sneltreinvaart een agenda gemaakt worden. Dit noemen wij nu het raadsprogramma.

De inwoners worden niet vooraf bij dit programma, deze agenda, betrokken. Dit was in eerste instantie wel de bedoeling. Dat je de inspraak per thema regelt over prioritering lijkt ons goed, aangezien we ambtenaren niet alles in 2019 kunnen laten doen. De mening van sommigen dat inwoners dit niet kunnen, prioriteren, vinden wij getuigen van arrogantie. Ze zouden te weinig inhoudelijke kennis hebben. Hebben wij die met z’n 35’en wel dan? We zitten met 20 nieuwe raadsleden, we hebben het überhaupt niet over de inhoud gehad, wij weten ook niet hoeveel uur er precies per project nodig of beschikbaar is.

In de beeldvormende en oordeelsvormende vergaderingen heeft de PvdA ervoor gepleit de inwoners toch inspraak te geven in de prioritering. Daar dienen we vandaag dan ook samen met VV2000/Leefbaar Vlaardingen, AOV en ONS.Vlaardingen een amendement voor in. Het idee achter deze nieuwe manier van werken was tenslotte dat de politiek dichter bij de inwoners zou komen te staan. Dat de inwoner meer zeggenschap kreeg. De PvdA vindt het niet getuigen van behoorlijk bestuur dat we onderweg de spelregels veranderen.

Gaat de PvdA dan straks instemmen met dit raadsprogramma? Dat hangt af van het wel of niet instemmen van de raad met dit amendement. Maar misschien nog wel belangrijker vinden wij de vraag te kunnen beantwoorden, wie er nu straks verantwoordelijk is voor dit programma. Op inhoud zijn we er nog niet, sterker nog zijn we nog niet eens begonnen. 12 partijen betekent per onderwerp minstens 12 meningen, er van uitgaande dat de fracties het met elkaar eens zijn. De wethouders dragen geen verantwoordelijkheid; "het is aan de raad" is op alles het antwoord. Maar naar wie wijzen we dan als het fout gaat? Als de ambities niet waar gemaakt kunnen worden?

Wie voorzitter, wil die verantwoordelijkheid nemen? 35 aanspreekpunten lijken mij er zeker 30 teveel. De prioritering werd vastgesteld op een raadsdag met verschillende rondes. Als je even wegliep kon er zo weer wat anders staan. De drie kleinste partijen met drie woordvoerders waren daar voldoende voor. Er staan punten in die voor sommige partijen een reden hadden kunnen zijn niet in een ouderwetse coalitie te gaan zitten. Maar gaan we die dan wel verantwoordelijk houden?

Afgelopen donderdag was de verwarring compleet. De begroting werd gepresenteerd. De wethouder vertelde daarbij dat de raad nu aan zet was, en amendementen kon indienen. Dit is niet anders dan andere jaren. De begroting wordt natuurlijk uiteindelijk geschreven door de ambtenaren, net als voorheen. Maar nu is de begroting van de raad. Is het dan niet vreemd dat niet een raadslid maar de wethouder financiën deze begroting aanbiedt? En de raad gaat nu niet de wethouder controleren, maar zichzelf.

We vinden het lastig, voorzitter. We hopen vanavond op antwoorden van onze collega’s om de PvdA over de streep te trekken. Wij zijn niet tegen een raadsprogramma, maar wel voor duidelijkheid. Uiteindelijk gaat het om de inhoud en wat de PvdA betreft hadden we daar langer over moeten praten, zodat we met een gedegen raadsprogramma aan de slag hadden kunnen gaan en niet met een lange termijn agenda en geen verantwoordelijken.

Voor uw informatie; middels onderstaande link, kunt u het Raadsprogramma lezen
https://vlaardingen.raadsinformatie.nl/document/6873159/1/Raadsprogramma_2018-2022_%28dv%29

 

 

 

 

 Laatste nieuws over Overig

Algemene beschouwingen Voorjaarsnota 2016 Voorzitter,Afgelopen begroting begonnen de algemene beschouwingen van de PvdA met de imp

Algemene beschouwingen begroting 2017 Voorzitter,In een samenleving en tijdperk waar individualisering steeds meer aanwezig is

Behandeling Jaarstukken 2016 tijdens gemeenteraadsvergadering 22 juni 2017 Vanavond werden de Jaarstukken 2016 behandeld tijdens een gemeenteraadsvergadering.Onderstaand

Algemene Beschouwingen PvdA Vlaardingen op de Voorjaarsnota 2017 Voorzitter,In de eerste plaats wil de PvdA Vlaardingen het college complimentere

Algemene beschouwing Meerjarenbegroting 2018-2021 Vanavond wordt de bespreking Meerjarenbegroting 2018-2021 voortgezet in de gemeenteraad, nadat vorig

PvdA Vlaardingen over het rompakkoord Vanavond werd het rompakkoord door de formateurs aangeboden aan de leden van de gemeenteraad.D

PvdA Vlaardingen voelt wethouder Hoekstra aan de tand Wethouder Hoekstra informeert gemeenteraad veel te laat over nieuwe financiële situatie

Opbrengst aandelenverkoop Irado moet naar egalisatiereserve Afvalstoffen Tijdens de raadsvergadering vanavond, wordt o.a. gesproken over de 1e voortgangsrapportage 2018. Doo

Raadsprogramma aangenomen zonder raadspleging Vlaardingse inwoners, ondernemers en organisaties Afgelopen donderdag stond het Raadsprogramma op de agenda; het Raadsprogramma is een lange termijn a

Algemene Beschouwing Meerjarenbegroting 2019-2022 Hieronder kunt u de bijdrage van PvdA Vlaardingen op de Meerjarenbegroting 2019-2022 lezen.U k