PvdA Vlaardingen voelt wethouder Hoekstra aan de tand

Wethouder Hoekstra informeert gemeenteraad veel te laat over nieuwe financiële situatie

Afgelopen donderdag, tijdens de gemeenteraadsvergadering, heeft de PvdA fractievoorzitter Stefanie Solleveld een interpellatiedebat aangevraagd.
Waarom?
Omdat de gemeenteraad op 25 juni, middels een raadsmemo geïnformeerd werd over een Herijking Financieel Meerjaren Perspectief, een soort voorjaarsnota. Conclusie uit dit stuk is, dat Vlaardingen er financieel minder florisant bij staat dan kort daarvoor nog werd gedacht. De wethouder vond het blijkbaar zelf niet nodig om dit op de agenda te plaatsen, ondanks de grote consequenties.
Wat is nu precies het geval?
Op 31 mei ontving de wethouder de meicirculaire. Als ervaren wethouder financiën zou hij volgens de PvdA de consequenties direct hebben kunnen inschatten. Bijna een maand later informeert hij de raad pas over die consequenties!
In de tussentijd is hij wederom als nieuwe wethouder financiën beëdigd en heeft de raad een raadsprogramma geschreven over de plannen van de komende 4 jaar. En deze tegenvallende financiën hebben uiteraard gevolgen voor dit raadsprogramma.

Daarom vroeg Stefanie Solleveld o.a. naar de reden waarom hij zo laat de raad had geïnformeerd? En waarom op deze wijze? Waarom geen bespreking in de raad met besluitvorming door de raad. En welke ruimte er nu nog is voor de uitvoering van het raadsprogramma?

In de beantwoording geeft de wethouder aan, dat het een taaie materie is. En dat het daarom langer geduurd heeft om dit  financieel perspectief te schetsen.  En dat het aan de raad is om keuzes te maken, en hij wilde dit na de zomer bespreken... waarbij hij niet ingaat op onze vraag, waarom niet eerder een signaal af te geven. Omdat de raad juist in de afgelopen maand keuzes aan het maken was, door het raadsprogramma te schrijven!

Na een langdurig debat, bleef een aantal zaken boven de hoofden van de raadsleden hangen, en bleven antwoorden uit.

Tot slot was het laatste woord aan Stefanie Solleveld:
''De beantwoording van de vragen zijn minimaal geweest en sommige zijn zelfs niet beantwoord. U heeft als wethouder meer informatie dan raadsleden en dus had ik van u verwacht dat u ons eerder op de hoogte had gesteld over de nieuwe financiële situatie. Alleen op die manier kan ik mijn controlerende taak uitvoeren. U bent al zo'n ervaren wethouder dat wij ervan overtuigd zijn dat u de ernst van deze nieuwe financiële situatie meteen op 31 mei had moeten zien én meteen de raad hierover had moeten informeren. Er zijn wethouders voor minder weggestuurd en dit is echt een breuk in het vertrouwen. Ik hoop dat u heel snel met deze stukken terug gaat komen naar de raad, zodat we ze kunnen bespreken. Helaas denk ik dat we het raadsprogramma hoe het er nu ligt in het water kunnen gooien.”


Laatste nieuws over Overig

Algemene beschouwingen Voorjaarsnota 2016 Voorzitter,Afgelopen begroting begonnen de algemene beschouwingen van de PvdA met de imp

Algemene beschouwingen begroting 2017 Voorzitter,In een samenleving en tijdperk waar individualisering steeds meer aanwezig is

Behandeling Jaarstukken 2016 tijdens gemeenteraadsvergadering 22 juni 2017 Vanavond werden de Jaarstukken 2016 behandeld tijdens een gemeenteraadsvergadering.Onderstaand

Algemene Beschouwingen PvdA Vlaardingen op de Voorjaarsnota 2017 Voorzitter,In de eerste plaats wil de PvdA Vlaardingen het college complimentere

Algemene beschouwing Meerjarenbegroting 2018-2021 Vanavond wordt de bespreking Meerjarenbegroting 2018-2021 voortgezet in de gemeenteraad, nadat vorig

PvdA Vlaardingen over het rompakkoord Vanavond werd het rompakkoord door de formateurs aangeboden aan de leden van de gemeenteraad.D

PvdA Vlaardingen voelt wethouder Hoekstra aan de tand Wethouder Hoekstra informeert gemeenteraad veel te laat over nieuwe financiële situatie

Opbrengst aandelenverkoop Irado moet naar egalisatiereserve Afvalstoffen Tijdens de raadsvergadering vanavond, wordt o.a. gesproken over de 1e voortgangsrapportage 2018. Doo

Raadsprogramma aangenomen zonder raadspleging Vlaardingse inwoners, ondernemers en organisaties Afgelopen donderdag stond het Raadsprogramma op de agenda; het Raadsprogramma is een lange termijn a

Algemene Beschouwing Meerjarenbegroting 2019-2022 Hieronder kunt u de bijdrage van PvdA Vlaardingen op de Meerjarenbegroting 2019-2022 lezen.U k