PvdA Vlaardingen stelt art. 36 vragen over voortbestaan Zomerterras

Vandaag lazen we in het AD dat de organisatie van het Zomerterras de noodklok luidt over het voortbestaan van dit evenement.
Daarom hebben we zojuist art. 36 vragen gesteld, die u onderstaand kunt lezen.
We zullen maandag tijdens onze fractievergadering overleggen of wij tevens een motie buiten de orde zullen indienen tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdag 25 januari 2018 met een gelijke strekking. Dit om een politiek draagvlak te zoeken bij de overige politieke partijen en op zoek te gaan naar een structurele oplossing.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aan het college van B&W van Vlaardingen

Vlaardingen, 20 januari 2018

Vragen ex art. 36 RvO:   Zomerterras luidt de noodklok


Geacht college,

In een artikel van het AD d.d. 20 januari 2018 wordt gemeld, dat de organisatie van het Zomerterras de noodklok luidt. Zij wijst met name op de veiligheidskosten, die in vijf jaar tijd verdubbeld zijn. Met als gevolg, dat de programmering hierdoor verschraalt.
De organisatie vraagt om een oplossing op korte termijn door een financiële injectie en op langere termijn een 4-jarig cultuurplan met structurele subsidietoewijzing.

We hebben de volgende vragen:

1.    In de gemeenteraadsvergadering van 16 november 2017 is het raadsvoorstel “bestedingsvoorstel voor de reserve Binnenstad en Parkeren” verworpen. Reden was o.a. dat in dit voorstel budget was gereserveerd voor beveiliging van evenementen en dat hoort in de portefeuille “veiligheid”.
Dat de noodzaak om evenementen beter te beveiligen aanwezig is, werd wél onderkend; immers evenementen dienen aan steeds meer veiligheidseisen te voldoen! Zo ook het Zomerterras.
Bent u bereid om een financiële bijdrage te leveren aan de beveiliging van het Zomerterras, zodat de organisatie van het Zomerterras de inkomsten beter kan besteden aan de programmering?

2.    Bent u bereid om op zeer korte termijn met de organisatie van het Zomerterras en de veiligheidsdriehoek om de tafel te gaan zitten, en onderling te bespreken welke maatregelen noodzakelijk zijn om het Zomerterras te behouden, in de vorm die we nu kennen?

3.    Was u hiervan al op de hoogte? Oftewel, is er wel overleg geweest in de voorgaande periode met de organisatie van het Zomerterras over genoemde kwestie?


Namens de fractie PvdA Vlaardingen,

Stefanie Solleveld