PvdA Vlaardingen over het rompakkoord

Vanavond werd het rompakkoord door de formateurs aangeboden aan de leden van de gemeenteraad.
De fractievoorzitter van PvdA Vlaardingen, Stefanie Solleveld, gaf haar visie over de gang van zaken.
Lees hieronder haar volledige bijdrage:

Voorzitter,

De afgelopen periode was zwaar. Zwaar voor de PvdA qua verlies van zetels, zwaar wat betreft de enorme hoeveelheid tijd die opgeslokt wordt rondom de formatie en vooral romp- en raadsakkoord, maar vooral zwaar omdat het nooit helemaal duidelijk is wat er gaande is.

De verkennende fase met Bert Blase leverde op dat de heer Hoekstra en Hoogendijk samen de formatie zouden leiden. Een niet alledaagse keuze, deze partijen kennende, maar goed wel de twee grootste partijen die er samen iets van willen maken. Prima dus. De heer Blase gaf in zijn advies ook aan dat alle partijen hebben aangegeven eerst een rompakkoord te laten opstellen op inhoud door de formerende partijen, zeg maar het oude coalitieakkoord en dan rustig de tijd nemen voor het opstellen van een raadsakkoord. Ook de PvdA deelde deze mening.

Goed de formateurs gingen verder. Vele gesprekken zijn gevoerd, waar vragen gesteld werden als wie vind jij dat er in de coalitie moet zitten. De uitslag was volgens de formateurs dat de meeste partijen hadden aangegeven dat dat de grootste partijen moesten zijn. Ik durf dat in twijfel te trekken. Ik heb namelijk van de niet college-vormende partijen vernomen dat zij andere combinaties hebben aangedragen. Als de formateurs bedoelen dat de meeste raadsleden dit hebben aangegeven dan kom je uit op 19 van de 35, maar ik durf ook in twijfel te trekken of de rest van de raadsleden van de collegevormende partijen überhaupt wel meegenomen zijn in deze beslissing. Zij gaven laatst zelf op andere fronten namelijk ook aan niets meer te weten dan de oppositie partijen en geloof mij dat is niet veel.

Dit was echter niet hetgeen waar ik me het meest over verbaasde tijdens de vergadering waar dit advies werd besproken. Ineens hadden we het niet meer over een akkoord op hoofdlijnen tussen de collegevormendepartijen, maar over een rompakkoord dat ook door de raad geschreven moest gaan worden. Zonder overleg met de zeven overige partijen is dit besluit genomen, omdat de vijf partijen er op de inhoud simpelweg niet uit gaan komen. Ik heb meerdere malen gevraagd waarom precies, maar het antwoord blijft onduidelijk.

We laten dus simpelweg alles over aan de raad en dan kan het college uitvoeren. Met een zakencollege zoals meer gebruikelijk lijkt bij een raadsprogramma kan ik me daar misschien nog iets bij voorstellen, maar dit is geen zakencollege. De wethouders hebben duidelijk binding met de partijen en moeten straks in het duale stelsel wet een wethouder zijn voor de hele raad.

Tot voor kort gingen de wethouders echter nog rollebollend over straat. Ik noem een integriteitsconflict, het in twijfel trekken van het vorige college waar een van de formateurs ook deel van uit maakte, beoogd wethouders die er zelf geen vertrouwen in lijken te hebben en daardoor beslissingen uitstellen en ga zo maar door. Nog los daarvan is de portefeuilleverdeling wat de PvdA betreft zo opgeknipt dat dit niet anders vertaald kan worden als een wensenlijstje van de wethouders. Een verdeling die zaken opknipt of samenvoegt die niet door de beugel kunnen. Een paar voorbeelden: grondzaken en wonen in een portefeuille, omgevingswet weggehaald bij wonen, parkeren niet bij economie en binnenstad en ga zo maar door. Waren er soms wethouders die vanuit hun politieke overtuiging bepaalde zaken niet aan wilde pakken? Meerder mensen geven ook aan dat met deze manier van werken geen team nodig is. Pardon? Deze beoogd wethouders moeten de stad gaan besturen. Die moeten op elkaar kunnen vertrouwen en de raad op hen. Het schort aan beide kanten. En voorzitter als het geen team hoeft te zijn, spreken we dan in het vervolg ook niet meer van “het college spreekt met een mond’?

Nu zitten we met een rompakkoord met een paar ambities, die bijna een op een al terug te vinden zijn in de begroting van afgelopen jaren. Dit proces moest vernieuwend zijn, de inhoud is het wat mij betreft niet. Oude wijn in oude zakken met een klein slokje beaujolais. Vanaf donderdag gaan we de punten uit het raadsprogramma prioriteren. Wees niet bang we gaan het vooral niet over de inhoud hebben maar over de manier van behandelen. Startnotitie, keuzenotitie of collegevoorstel.

Lekker belangrijk of je het eens bent over de manier van aanbieden, de PvdA zoekt liever overeenkomsten op inhoud. Het lijkt er wat dat betreft toch echt op dat de wens om meer te gaan samenwerken er niet op vooruit zal gaan op deze manier. En waar zijn de inwoners gebleven. De nieuwe manier van werken moest inwoners meer betrekken en het vertrouwen in de politiek vergroten, maar de nieuwe vormen van democratie bijvoorbeeld moesten wij nog even toevoegen aan het rompakkoord.

De PvdA heeft haar bijdrage geleverd aan het rompakkoord, of kan ik beter zeggen rampakkoord. Het zijn holle frasen, met erg algemene ambities. Voordeel, daar kan inderdaad iedereen zich in vinden, je kunt er geen buil aan vallen.

Wij vrezen dat de uitwerking van het raadsakkoord ook niet veel gaat opleveren, maar aan de PvdA zal het niet liggen. Wij zullen meewerken waar mogelijk en proberen op die manier zoveel mogelijk van onze speerpunten uit te kunnen werken. Wij zullen alert zijn dat de inwoners betrokken worden en meer zeggenschap krijgen in de wijk en in de gemeente. Dat alles met het einddoel voor ogen, Vlaardingen mooier en socialer maken.Laatste nieuws over Overig

Algemene beschouwingen Voorjaarsnota 2016 Voorzitter,Afgelopen begroting begonnen de algemene beschouwingen van de PvdA met de imp

Algemene beschouwingen begroting 2017 Voorzitter,In een samenleving en tijdperk waar individualisering steeds meer aanwezig is

Behandeling Jaarstukken 2016 tijdens gemeenteraadsvergadering 22 juni 2017 Vanavond werden de Jaarstukken 2016 behandeld tijdens een gemeenteraadsvergadering.Onderstaand

Algemene Beschouwingen PvdA Vlaardingen op de Voorjaarsnota 2017 Voorzitter,In de eerste plaats wil de PvdA Vlaardingen het college complimentere

Algemene beschouwing Meerjarenbegroting 2018-2021 Vanavond wordt de bespreking Meerjarenbegroting 2018-2021 voortgezet in de gemeenteraad, nadat vorig

PvdA Vlaardingen over het rompakkoord Vanavond werd het rompakkoord door de formateurs aangeboden aan de leden van de gemeenteraad.D

PvdA Vlaardingen voelt wethouder Hoekstra aan de tand Wethouder Hoekstra informeert gemeenteraad veel te laat over nieuwe financiële situatie

Opbrengst aandelenverkoop Irado moet naar egalisatiereserve Afvalstoffen Tijdens de raadsvergadering vanavond, wordt o.a. gesproken over de 1e voortgangsrapportage 2018. Doo

Raadsprogramma aangenomen zonder raadspleging Vlaardingse inwoners, ondernemers en organisaties Afgelopen donderdag stond het Raadsprogramma op de agenda; het Raadsprogramma is een lange termijn a

Algemene Beschouwing Meerjarenbegroting 2019-2022 Hieronder kunt u de bijdrage van PvdA Vlaardingen op de Meerjarenbegroting 2019-2022 lezen.U k