Principebesluit bibliotheek

Twee jaar geleden heeft de PvdA Vlaardingen zich al sterk gemaakt om de bibliotheek buiten de gemeentelijke organisatie te plaatsen. Om van de bibliotheek een toekomstbestendige organisatie te maken. Daarvoor was een fusie met de bibliotheek van Maassluis/Midden-Delfland een voorwaarde.
Stefanie Solleveld heeft eind 2015 en tijdens de behandeling van de voorjaarsnota 2016 voet bij stuk gehouden, terwijl het college wilde afzien van ontvlechting. In de raadsvergadering heeft zij andere politieke partijen kunnen overtuigen, en zodoende werd gezamenlijk opdracht aan B&W gegeven om hiertoe over te gaan.

Tijdens de B&W-vergadering van afgelopen dinsdag, is nu het principebesluit genomen tot ontvlechting van de gemeentelijke organiatie en fusie van de bibliotheek Vlaardingen met de bibliotheek Maassluis/Midden-Delfland.
Nu er bestuurlijk is ingestemd met het bedrijfsplan en het eigen vermogen van de fusiebibliotheek, is dit principebesluit ter advisering voorgelegd aan de ondernemingsraad.  Naar verwachting zal de ondernemingsraad binnen enkele weken advies uitbrengen, en bij een positief advies zal de ontvlechting en fusie mogelijk per 1-1-2019 gerealiseerd worden.

Lees meer in de besluitenlijst B&W d.d. 22 mei 2018:
https://www.vlaardingen.nl/Bestuur_Organisatie/College_van_B_W/B_W_besluiten/Openbare_besluiten_van_het_college_van_B_en_W_22_mei_2018