motie: tiny houses

Op 29 juni werd onderstaande motie unaniem aangenomen door de gemeenteraad van Vlaardingen. Op de zelfde avond werd ook de motie over de sociale supermarkt van de PvdA Vlaardingen unaniem aangenomen.

De raad van de gemeente Vlaardingen in vergadering bijeen op 29 juni 2016

Constaterende dat:

- jongeren, die het ouderlijk huis willen verlaten en een woning willen kopen, beperkt zijn in hun keuze gezien de lage hypotheek die banken verstrekken
- dit ook geldt voor volwassenen, die vrijwillig of noodgedwongen, van woning willen wisselen
- er een tendens gaande is onder jongeren en volwassenen, om duurzamer te willen leven, dat zich ook vertaalt in kleiner wonen, minder spullen om zich heen willen hebben en bewuster willen omgaan met hun omgeving

Overwegende dat:

- er behoefte is aan nieuwe woonvormen, waarbij de bewoners een kleinere voetafdruk op deze aarde willen achterlaten
- tiny houses zo’n nieuwe woonvorm is, waarbij niet alleen de beperkte ruimte, maar ook de ecologische gedachte een drijfveer is
- tiny houses gebouwd worden met duurzame materialen en veel minder afval produceren bij de bouw
- tiny houses een woonvorm is, die zelfvoorzienend kan zijn, waarbij duurzaamheid en biologisch leven centraal staan; een levenshouding dat door een grote groep mensen wordt geambieerd
- wonen in tiny houses het mogelijk maakt om wonen te combineren met beheer van de omgeving
- tiny houses een levensfilosofie heeft, te weten: minder huis, meer leven!
- tiny houses een oplossing kan bieden voor huisvesting van jongeren, volwassenen en statushouders

Spreekt als zijn mening uit,

dat Vlaardingen de mogelijkheid moet bieden aan initiatiefnemers om in tiny houses te gaan wonen

En roept het college op om
- een proactieve houding aan te nemen in het faciliteren van bewoning van tiny houses
- bereid te zijn om met initiatiefnemers van tiny houses-projecten te overleggen over (een) geschikte locatie(s)
- creatief te zoeken naar mogelijkheden om eventuele belemmeringen in de bestaande regelgeving weg te nemen

En gaat over tot de orde van de dag

Fractie PvdA Vlaardingen,
Stefanie Solleveld, Andrea ter Veer, Klaas Terpstra, Ilhan Altundag