Motie: kunst in etalages

De Raad van de gemeente Vlaardingen, in vergadering bijeen op 9 november 2016,

Overwegende dat;

- de leegstand in binnensteden aan Vlaardingen niet voorbij is gegaan
- dat lege winkelpanden een (negatieve) impact hebben op de aantrekkingskracht van centra van steden
- er allerlei pogingen worden ondernomen om de binnenstad aantrekkelijker te maken
- de consument volgens de rapporten van deskundigen winkelen als een beleving zien
- dat lege etalages eenvoudig aantrekkelijker kunnen worden gemaakt door kunst van Vlaardingse kunstenaars te etaleren
- dat dit in samenwerking met de Vlaardingse Kunstenaars een win win situatie kan opleveren

Constaterende dat;

- het centrum van Vlaardingen een flink aantal lege panden heeft
- de oplossing van de leegstand niet op korte termijn voorhanden is


Verzoekt het college;

om samen met de binnenstadsmanager, de Vlaardingse kunstenaars en de eigenaren van de lege panden te onderzoeken of het mogelijk is om de uitstraling van lege panden en daarmee de beleving van het publiek te verbeteren door kunstwerken van de Vlaardingse kunstenaars in de etalage aan het winkelend publiek te tonen.

en gaat over tot de orde van de dag.

Stefanie Solleveld
Gemeenteraadsfractie PvdA Vlaardingen