Eerlijke kansen voor alle werknemers

Tijdens de behandeling van de Meerjarenbegroting, vorige week donderdag, hebben wij nog een motie ingediend.
We hadden een signaal gekregen van onze buurgemeente Maassluis, dat een uitkeringsgerechtigde daar aan het werk was gegaan, met een proefplaatsing. Zo'n proefplaatsing duurt maximaal 6 maanden, en dan werk je met behoud van je uitkering. Echter, deze persoon werkt inmiddels al langer dan die 6 maanden, en ontvangt nog steeds geen normaal loon. Dat kan natuurlijk niet!
PvdA Maassluis heeft hierover natuurlijk vragen gesteld aan hun wethouder.
Wij willen weten, of dit hier in Vlaardingen ook voorkomt. Vandaar onze motie.
De motie is mede ingediend door Leefbaar Vlaardingen/VV2000, AOV, Stadsbelangen Vlaardingen en SP.
De motie werd unaniem aangenomen.
De portefeuillehouder Cees Oosterom heeft beloofd dit te onderzoeken en ons uiterlijk voor 1 maart hierover te berichten.

Hieronder kunt u de volledige tekst van de motie teruglezen:

Motie: Eerlijke kansen voor alle werknemers

De gemeenteraad van Vlaardingen, in vergadering bijeen op 8 en 9 november 2017,

Overwegende dat;

• Alle werknemers dezelfde rechten hebben;
• Discriminatie op de werkvloer niet acceptabel is;
• Cliënten van SOW zo snel mogelijk aan een reguliere baan worden geholpen;
• Proefplaatsingen hiervoor een instrument is;
• Proefplaatsingen vanuit SOW niet langer dan 6 maanden mogen duren;
• Een langdurige proefplaatsing soms lijkt op verdringing op de arbeidsmarkt;

Verzoekt het College;

Te onderzoeken in welke mate in de gemeente Vlaardingen:

• Mensen een “reguliere” baan - met behoud van bijstand – vervullen;
• Zo ja, waarom is deze situatie ontstaan;
• Zo ja, samen met Stroomopwaarts een voorstel te doen voor verbetering van de
positie van deze werknemers;
• De gemeenteraad hierover zo snel mogelijk doch uiterlijk 1 maart 2018 te
informeren;

En gaat over tot de orde van de dag.

Stefanie Solleveld
PvdA Vlaardingen

Ivana Somers-Gardenier
VV2000/Leefbaar Vlaardingen

Desiree de Jong
AOV

Albert Brouwer
SBV

Ingrid Wijker
SP