Beschouwing op begroting 2020-2023

Afgelopen donderdag, 7 november, werd door de PvdA Vlaardingen ingestemd met de meerjarenbegroting 2020-2023. Een begroting met tekorten.
Onder voorwaarde van het begeleidend procesvoorstel, om samen met de gehele gemeenteraad tot bezuinigingsvoorstellen te komen (uiterlijk maart 2020) om de begroting weer sluitend te krijgen.

Lees hieronder onze bijdrage aan de begrotingsbehandeling, uitgesproken door onze fractievoorzitter Stefanie Solleveld:


Voorzitter,

Ook als je al een tijdje in de raad zit, gebeurt er nog wel eens iets waar je geen rekening mee had gehouden. Dat het ooit zover zou komen, dat we geen normale begrotingsbehandeling zouden doen en moesten instemmen met een begroting met een tekort van 5,8 miljoen is zo’n ding waar de PvdA Vlaardingen in ieder geval geen rekening mee had gehouden.

Dit is natuurlijk in en in triest. Toch is het een feit dat de begroting 15 november bij de provincie moet liggen en dat is te kort dag om dit probleem op te lossen.

De wethouder heeft aangegeven na zijn aanstelling aangelopen te zijn tegen allerlei lijken die uit de kast kwamen. In de vorige periodes waren er ieder jaar behoorlijke overschotten op de jaarrekening. Genoeg geld om keer op keer behoorlijk negatieve bedragen mee te kunnen dekken. Overschrijdingen op bijvoorbeeld de personeels- en organisatielasten.

De afgelopen jaren heeft ook de PvdA geprobeerd hier een vinger achter te krijgen en heeft dit meerdere malen naar voren gebracht bij jaarrekeningen en begrotingen. Daarmee willen wij niet zeggen dat we er geen verantwoordelijkheid voor hebben, we zaten tenslotte in de coalitie die periodes.

Verder is er een behoorlijk bedrag nodig voor ICT en digitalisering en kampen we met grote tekorten in het sociaal domein. De wethouder heeft aangegeven koste wat het kost nu ook echt alle problemen boven tafel te willen krijgen. Dat levert nu een groot tekort op, maar de PvdA is wel blij dat dan eindelijk alles op tafel ligt, zodat we weten tegen welke problemen we echt aankijken.

Toen de vraag kwam om samen met de hele raad te kijken naar mogelijke ombuigingen en bezuinigingen om te komen tot een sluitende begroting in maart 2020, heeft ons verantwoordelijkheidsgevoel er wel toegeleid dat wij die handschoen op hebben gepakt. Oppositie voeren was electoraal misschien handiger geweest, maar we zitten hier voor de inwoners en willen constructief meedenken.

Het plan van aanpak om met zowel oppositie als coalitie, het college en de ambtenaren te komen tot een shortlist met voldoende ruimte om te kiezen vinden wij een goede oplossing. Als de verschillende partijen elkaar iets kunnen gunnen zal het ook een reële oplossing zijn.

Voorzitter,

Het betrekken van de bevolking middels een aantal vragen, vindt de PvdA een goed plan. Bij het raadsprogramma zijn wij blijven hameren op het betrekken van de inwoners bij de opstelling van het programma en wat ons betreft is het beter laat dan nooit. Vooraf duidelijke kaders neer leggen is echter noodzakelijk. Niet alles kan en dat zullen we op voorhand aan moeten geven. Als bewoners bepaalde zaken willen behouden, zal dat ten koste gaan van andere zaken. Maar uiteindelijke doen we het toch allemaal voor de stad Vlaardingen en haar inwoners, dus lijkt het ons belangrijk te kijken wat zij belangrijk vinden. Verder vinden wij de oplossingsgerichtheid en flexibiliteit van onze inwoners, die zeker ook bleek bij de vorige bezuinigingsopgave, van onschatbare waarde. Laten we daar gebruik van maken. Samen maken we tenslotte de stad.

Voorzitter,

In eerste instantie zal er een longlist opgesteld gaan worden van alle taken die al worden uitgevoerd. Daarna komen we tot een shortlist, waarbij er natuurlijk geen keuzes gemaakt kunnen worden uit wettelijke taken.

De PvdA vindt het wel belangrijk nogmaals aan te geven dat ook het coalitieakkoord ter discussie moet staan om het gesprek zo open mogelijk te houden en de keuzes zo ruim mogelijk.

Er zal veel bezuinigd moeten worden en nogmaals wij denken graag mee over verschillende keuzes. De keuze die de PvdA uiteindelijk zal maken zal een sociale keuze zijn. Wij blijven ons onverminderd in zetten voor goed werk en goed onderwijs, voor goede zorg en wij willen armoede voorkomen. Structurele oplossingen bieden in plaats van pleisters plakken, zorgen dat een ieder in veiligheid kan opgroeien en in zijn of haar basisbehoeftes kan voorzien.

Voorzitter,

De PvdA zal instemmen met de begroting, omdat wij niet weglopen van onze verantwoordelijkheid en omdat we de goede weg inslaan richting maart 2020.

 

 

 

 

 Laatste nieuws

Huisvesting arbeidsmigranten Op donderdag 30 januari 2020 besprak de gemeenteraad het raadsvoorstel van het college om drie locat

Nieuwjaarsreceptie: de speech van Stefanie Solleveld, onze fractievoorzitter Op woensdag 15 januari 2020 vond onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie plaats; een gezellige en druk be

Armoedebestrijding: motie onderzoek naar werkwijze Stroomopwaarts Vanavond staat o.a. de "Regionale Visie armoede en schulden Maassluis, Vlaardingen en Schiedam 2020-

Beschouwing op begroting 2020-2023 Afgelopen donderdag, 7 november, werd door de PvdA Vlaardingen ingestemd met de meerjarenbegroting 2

Zeker zijn van een betaalbare woning, een kernwaarde van de PvdA De woningmarkt is oververhit, ook in onze regio.Met als gevolg, dat prijzen stijgen, zowel van

Fractievergoedingen PvdA Vlaardingen 2014 - 2018 Op donderdag 18 oktober 2019 werd tijdens de raadsvergadering een initiatiefvoorstel van fractie Boe

Motie "Adoptie Vuilcontainers" Motie Adoptie Vuilcontainers   

Bloemetje van de maand Afgelopen vrijdag was de PvdA Vlaardingen bij Van Gent Hoortoestellen om het ‘bloemetje van de maa

PvdA Vlaardingen teleurgesteld na “debat” over coalitieakkoord PvdA Vlaardingen teleurgesteld na ‘’debat’’ over coalitieakkoordDinsdagavond 28

Behandeling onderzoek Andersson naar bestuurskracht in Vlaardingen Afgelopen dinsdag besprak de raad in een ingelaste bijeenkomst het onderzoeksrapport naar de bestuur

Huisvesting maatschappelijke organisaties in Vlaardingen Deze week vernamen we, dat de gebruikers van Galgkade 3, te weten Stichting Yets Foundation, Stichti

Waterberging in bestrating bij uitvoering Mobiliteitsplan Tijdens de gemeenteraadsvergadering van afgelopen donderdag werd dan eindelijk het Actieplan Mobilit

Demonstratie op de Dam voor een socialer Nederland Afgelopen zaterdag, 10 november, was er een grote demonstratie in Amsterdam, georganiseerd door de v

Amendement VOP Lijnbaanhal De gemeenteraad van Vlaardingen, bijeen op 7 en 8 november 2018, behandelende de meerjarenbegr

Amendement evaluatie Wijkteams De gemeenteraad van Vlaardingen, bijeen op 7 en 8 november 2018, behandelende demeerjare

Amendement IJsbaan De gemeenteraad van Vlaardingen, bijeen op 7 en 8 november 2018, behandelende demeerjare

Amendement veiligheidskosten bij evenementen De gemeenteraad van Vlaardingen, bijeen op 7 en 8 november 2018, behandelende demeerjare

Algemene Beschouwing Meerjarenbegroting 2019-2022 Hieronder kunt u de bijdrage van PvdA Vlaardingen op de Meerjarenbegroting 2019-2022 lezen.U k

Raadsprogramma aangenomen zonder raadspleging Vlaardingse inwoners, ondernemers en organisaties Afgelopen donderdag stond het Raadsprogramma op de agenda; het Raadsprogramma is een lange termijn a

Opbrengst aandelenverkoop Irado moet naar egalisatiereserve Afvalstoffen Tijdens de raadsvergadering vanavond, wordt o.a. gesproken over de 1e voortgangsrapportage 2018. Doo

PvdA Vlaardingen voelt wethouder Hoekstra aan de tand Wethouder Hoekstra informeert gemeenteraad veel te laat over nieuwe financiële situatie

PvdA Vlaardingen over het rompakkoord Vanavond werd het rompakkoord door de formateurs aangeboden aan de leden van de gemeenteraad.D

Principebesluit bibliotheek Twee jaar geleden heeft de PvdA Vlaardingen zich al sterk gemaakt om de bibliotheek buiten de gemee

Initiatiefvoorstel tot ondersteuning evenementen UPDATE In de raadsvergadering van 22 februari 2018 is dit initiatiefvoorstel aangenomen met een ruim

Initiatiefvoorstel Ondersteuning Zomerterras Initiatiefvoorstel ondersteuning ZomerterrasIn onze vorige berichtgeving meldden

Motie Ondersteuning Zomerterras Vanavond, tijdens de raadsvergadering, zullen wij een motie indienen om op korte termijn een extra f

PvdA Vlaardingen stelt art. 36 vragen over voortbestaan Zomerterras Vandaag lazen we in het AD dat de organisatie van het Zomerterras de noodklok luidt over het voortbe

Nieuwjaarsreceptie 10 januari 2018 Stefanie Solleveld, lijsttrekker van de PvdA Vlaardingen, sprak de leden en belangstellenden toe tij

Nieuwjaarsreceptie PvdA Vlaardingen op woensdagavond 10 januari Allereerst willen wij u een gelukkig, gezond en vreedzaam 2018 toewensen.Het bestuur en

Weer vertraging in de ombouw Hoekse Lijn! Vanavond wordt er ook in de Vlaardingse gemeenteraad gesproken over (wederom!) een vertraging in de

Onze kandidatenlijst voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2018! Afgelopen woensdag vond de ledenraadpleging van PvdA Vlaardingen plaats en werd het verkiezingsprogr

Eerlijke kansen voor alle werknemers Tijdens de behandeling van de Meerjarenbegroting, vorige week donderdag, hebben wij nog een motie in

Algemene beschouwing Meerjarenbegroting 2018-2021 Vanavond wordt de bespreking Meerjarenbegroting 2018-2021 voortgezet in de gemeenteraad, nadat vorig

Wie zit er nu te slapen in de raad? De VVD vraagt zich af, of de raad heeft zitten slapen? De VVD bedoelt te zeggen, dat zij niet

Bewoners parkeren op straat, winkelend publiek in de garages Afgelopen donderdag stond de herijking van het parkeerbeleid op de agenda van de gemeenteraadsvergad

Antwoord van B&W op onze vragen over het zogenaamde "zomerlekken" Inmiddels hebben we antwoord gekregen van B&W over onze vragen over het zogenaamde "zomerlekken"

Art. 36 vragen over het zogenaamde 'zomerlekken' Aan het college van B&W van VlaardingenVlaardingen, 5 sptember 2017Vrage

Eerste lege etalage gevuld met kunst! Afgelopen zaterdag, 26 augustus was het dan zover: de eerste lege etalage is gevuld met kunst!

Motie verhogen onderhoudsniveau straten, wegen, pleinen en groenonderhoud De stemming heeft inmiddels plaatsgevonden, en deze motie is unaniem aangenomen!--------

Motie aanpak schuldenproblematiek De stemming heeft plaats gevonden, en deze motie is unaniem aangenomen!-----------------

Amendement (aanpassing in de voorjaarsnota) Food Innovation Academy (FIA) De stemming heeft plaatsgevonden, en het amendement is aangenomen met 24 stemmen voor en 11 stemmen

Algemene Beschouwingen PvdA Vlaardingen op de Voorjaarsnota 2017 Voorzitter,In de eerste plaats wil de PvdA Vlaardingen het college complimentere

Motie Ambachtschool Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 17 november 2016, dienden de PvdA Vlaardingen samen met Chri

Armoede en schulden Ik was afgelopen woensdag aanwezig bij de aftrap van de Steden-estafette: een conferentie over armoe

Behandeling Jaarstukken 2016 tijdens gemeenteraadsvergadering 22 juni 2017 Vanavond werden de Jaarstukken 2016 behandeld tijdens een gemeenteraadsvergadering.Onderstaand

Wijkschouw in het Centrum van Vlaardingen Wijkschouw in Centrum VlaardingenPvdA Vlaardingen wil graag goed op de hoogte zijn van w

Resultaten van debat over de verkeersdrukte op de Marathonweg Vanavond werd langdurig gedebatteerd over de mogelijke vestiging van het op - en overslagbedrijf Coo

Debat over verkeersdrukte op de Marathonweg Vanavond tijdens de raadsvergadering op dinsdag 23 mei, zal de fractie van de PvdA Vlaardingen een d

Vaste locatie in Vlaardingen voor praktijkonderwijs FIA Gisteren werd tijdens een oriënterende raadsavond o.a. gesproken over de Food Innovation Academy (F

Wijkschouw in de VOP PvdA Vlaardingen wil graag goed op de hoogte zijn van wat er allemaal speelt in de diverse wijken va

Opening Sociale Super van Lopik Gisteren was het dan zover: de opening van Super van Lopik aan de Vetteoordsekade 6 is een feit. De

Vragen aan het college over vrijstelling van onderwijs voor kinderen met een "rugzakje" Uit een onderzoek van het Ministerie van Onderwijs is gebleken dat een stijgend aantal leerplichtige

Motie: doorpakken op terugdringen jeugdarmoede Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 30 maart, heeft de fractie PvdA Vlaardingen onderstaande mot

Voortgang initiatief voor Tiny Houses Op 17 februari verscheen er een artikel in het AD, dat de initiatiefnemer om Tiny Houses in Vlaardin

Bloemetje van de maand maart Op vrijdag 10 maart hebben we het Bloemetje van de Maand uitgereikt aan de medewerkers van Vluchteli

Bloemetje van de maand februari Zaterdag 18 februari werd het bloemetje van de maand uitgereikt aan de initiatiefnemers om het plant

Algemene beschouwingen begroting 2017 Voorzitter,In een samenleving en tijdperk waar individualisering steeds meer aanwezig is

Algemene beschouwingen Voorjaarsnota 2016 Voorzitter,Afgelopen begroting begonnen de algemene beschouwingen van de PvdA met de imp

Motie: sociale supermarkt De onderstaande motie is woensdag 29 juni tijdens de behandeling van het armoedebeleid unaniem aange

Artikel 36 vragen: fusie/ontvlechting bibliotheek Vragen ex art. 36 RvO:Ontvlechting/fusie bibliotheekGeacht college,In

Motie: tegemoetkoming kosten eigen risico Onderstaande motie hebben we uiteindelijk ingetrokken tijdens de begroting, omdat de wethouder een t

Amendement taal- en informatiepunt laaggeletterdheid Onderstaand amendement van de PvdA Vlaardingen is aangenomen tijdens de begrotingsbehandeling.

Bloemetje van de maand januari We zijn weer gestart met het bloemetje van de maand. Een keer per maand willen wij Vlaardingers in h

Motie: kunst in etalages De Raad van de gemeente Vlaardingen, in vergadering bijeen op 9 november 2016,Overwegend

TEGEN Afschaffing Kwijtschelding Op 19 november komt de Verenigde Vergadering van Delfland bij elkaar (vergelijkbaar met de Gemeenter

Bloemetje van de maand Ook deze maand reiken we het 'bloemetje van de maand' weer uit aan inwoners van Vlaardingen, die zic

Zorgen om de bibliotheek Aan het college van B&W van Vlaardingen

motie: tiny houses Op 29 juni werd onderstaande motie unaniem aangenomen door de gemeenteraad van Vlaardingen. Op de ze