Behandeling onderzoek Andersson naar bestuurskracht in Vlaardingen

Afgelopen dinsdag besprak de raad in een ingelaste bijeenkomst het onderzoeksrapport naar de bestuurskracht in Vlaardingen. De raadsleden moesten die avond een besluit nemen over de aanbevelingen die door de heer Andersson waren gedaan. Niet mis te verstane aanbevelingen, waarvan de kern luidt om zo snel als mogelijk op zoek te gaan naar een stabiele meerderheid, die over de belangrijkste zaken, die in Vlaardingen spelen financieel onderbouwde en politieke afspraken maakt.

Pvda Vlaardingen onderschrijft de aanbevelingen en herkent zich, net als vele andere politieke partijen in de conclusies van het onderzoek. Stefanie Solleveld, fractievoorzitter van de PvdA Vlaardingen merkte op, dat de aanbevelingen verdacht veel lijken op een eerder voorstel tijdens de formatie om eerst een rompakkoord te schrijven door de collegevormende partijen alvorens te starten met een raadsprogramma. Iets waar de PvdA regelmatig over aan de bel heeft getrokken de afgelopen maanden.

Wat de PvdA echter niet goed begreep, is waarom de collegevormende partijen het volledige raadsbesluit, middels een amendement herschreef en dus zelf de aanbevelingen formuleerden. Het zou een veel krachtiger signaal naar heel vlaardingen zijn geweest om de aanbevelingen één op één over te nemen.

Na een schorsing werden de amendementen van de collegevormende partijen en op het laatste moment ingediend amendement van D’66 samengevoegd en schurkten de wijzigingen steeds dichter tegen het oorspronkelijke besluit met de aanbevelingen van de heer Andersson aan. En hoewel PvdA Vlaardingen het nog steeds gek vond om de aanbevelingen te herschrijven, stapte zij over haar eigen schaduw heen, en ging ook PvdA er mee akkoord, omdat dit het hoogst haalbare was.

Lees onderstaand de bijdrage van Stefanie Solleveld in haar eerste termijn.


Voorzitter,

De PvdA vindt het rapport helder en duidelijk. De analyse van de situatie in deze gemeenteraad is hard, maar helaas wel waar. Er is in de de afgelopen pak ‘m beet tien jaar een situatie ontstaan van wantrouwen, elkaar niets gunnen en meer met het eigen gelijk bezig te zijn, dan het zoeken naar verbindingen. Ook de PvdA heeft daar haar aandeel in gehad. Natuurlijk kunnen we nu met zijn alleen roepen dat de uitkomsten uit het rapport al duidelijk waren, dat we dat zelf hadden kunnen schrijven en ik weet niet wat er verder al dan niet over gezegd wordt, maar juist die situatie waarin niet de stad voorop staat maar het elkaar vliegen afvangen maakt dat het niet gezegd wordt. Dat vinden wij goed aan dit rapport.

Dat we met zijn allen eind vorige periode besloten hebben de verhoudingen te verbeteren door met een raadsprogramma te gaan werken, heeft wel iets veranderd. Het belangrijkste idee was daarbij, zo staat het de PvdA althans bij, de burger meer betrekken bij de politiek. Inwoners meer verantwoordelijkheden geven en laten meebeslissen. Stiekem gingen we er waarschijnlijk allen vanuit dat door de komst van veel nieuwe raadsleden, net als vorige periode, de stemming onderling wel zou veranderen. Dit is echter niet voldoende gebleken. Dat vinden wij jammer en wij denken dat het daar begint.

Je kunt het eens zijn met de aanbevelingen of niet. Het hele rapport afbranden vindt de PvdA echter onzin. Het is een advies van een man die hiervoor is ingevlogen. Een advies wat breed gedeeld wordt in de samenleving. Eruit pikken wat je bevalt en het verder afbranden of aan de kant schuiven, kan wat de PvdA betreft echt niet meer. Met een andere adviseur was het advies misschien ook anders geweest, maar wij denken niet dat de grote lijn zal veranderen. Ook over de PvdA zijn minder leuke dingen geschreven in het rapport. Er zijn mensen die zich aangevallen voelen en dat begrijpen wij, maar dit gaat over details. Wij roepen een ieder op vooral de grote lijn in de gaten te houden. Het is twee over twaalf, we zullen aan de slag moeten en snel ook.

Dat betekent voor de PvdA niet het college maar uitbreiden en dan alles aftikken onderling. Dat is terecht zoals sommige het noemen oude politiek. Feit is wel dat we staan voor een enorme opgave. Bijvoorbeeld het integraal huisvestingsplan, de marathonweg en de binnenstad. Deze opgaven gaan miljoenen kosten en dat betekent dat er keuzes gemaakt moeten worden en iemand daar knopen over door moet gaan hakken.Wij delen dan ook de mening van de heer Andersson dat je daar een solide basis voor nodig hebt. Dat klinkt misschien tegenstrijdig. De PvdA heeft steeds aangegeven te willen werken met een minderheidscollege. Dat levert namelijk een verplichting tot het zoeken van wisselende meerderheden. Dat de financiële consequenties van de voorliggende opgaven die voor liggen zo groot waren, kon niemand zonder onderbouwing overzien. Hij is nu wel aan de orde van de dag.

De PvdA is dus van mening dat er een meerderheidscollege gevormd moet worden. De partijen die daar deel van uitmaken zullen er op de inhoud uit moeten komen samen, wat betreft de grote, zware dossiers, zoals benoemd in het rapport. Een kwartiermaker in de vorm van een informateur of extern adviseur is hier niet perse nodig en kan ook prima uit ons midden gekozen worden wat de PvdA betreft. Dit is ook zoals wij de aanbeveling lezen. Zolang wij niet terug willen naar de coalitie versus oppositie en dus niet volledig op nieuw hoeven te formeren. De PvdA was en blijft voorstander van een raadsprogramma, maar wel een raadsprogramma dat voorafgegaan wordt door een rompakkoord zoals net beschreven. Eigenlijk dus zoals tijdens de formatie naar voren kwam uit de analyse van Bert Blase.

Waar we de mist in zijn gegaan lijkt ook de snelheid waarmee het raadsprogramma werd geschreven. We zouden hier ruim de tijd voor nemen, maar na het invliegen van debat.nl moest het in een paar weken af zijn. Gevolg een raadsagenda en geen raadsakkoord. Zaken die aan de orde gaan komen zijn benoemd, met datum, maar geen inhoud is er aan te pas gekomen. De punten die aan de orde gaan komen, hoefden maar door drie partijen ingediend te worden. Dat lijkt als wij er nu over nadenken een wensenlijstje voor de bühne. Praktisch ieders ideeënkomen aan bod, maar eensgezindheid over uitwerking is er niet. De inwoners krijgen hiermee verwachtingen die hoogstwaarschijnlijk niet haalbaar zijn. Als we het vertrouwen terug willen winnen van onze inwoners, moeten we een reëel programma opstellen, waar we verbindingen zoeken. En natuurlijk is daarnaast iedere partij vrij in het indienen van initiatieven. Daar moet veel meer ruimte voor komen.

Het amendement van het CDA en mede-ondersteund door de andere collegepartijen vinden wij prachtig. Dit is eigenlijk zoals het in eerste instantie bij de formatie bedoeld was. Wij zien dit echter als een goede aanvulling op de aanbevelingen uit het rapport en niet als een vervanging ervan.

Voorzitter, samenvattend. Het vertrouwen moet hersteld worden. Daar is teambuilding voor nodig en gesprekken over inhoud. Die gemeenschappelijke deler op de grote dossiers zal eerst gevonden moeten worden, om eventueel te komen tot een uitbreiding van het huidige college. De PvdA heeft nog steeds alle vertrouwen in de huidige wethouders, maar ziet wel dat uitbreiding noodzakelijk is om de stad bestuurbaar te maken. De PvdA fractie zal de aanbevelingen van de heer Andersson overnemen en hoopt op een constructieve opstelling van een ieder.Laatste nieuws over Overig

Algemene beschouwingen Voorjaarsnota 2016 Voorzitter,Afgelopen begroting begonnen de algemene beschouwingen van de PvdA met de imp

Algemene beschouwingen begroting 2017 Voorzitter,In een samenleving en tijdperk waar individualisering steeds meer aanwezig is

Behandeling Jaarstukken 2016 tijdens gemeenteraadsvergadering 22 juni 2017 Vanavond werden de Jaarstukken 2016 behandeld tijdens een gemeenteraadsvergadering.Onderstaand

Algemene Beschouwingen PvdA Vlaardingen op de Voorjaarsnota 2017 Voorzitter,In de eerste plaats wil de PvdA Vlaardingen het college complimentere

Algemene beschouwing Meerjarenbegroting 2018-2021 Vanavond wordt de bespreking Meerjarenbegroting 2018-2021 voortgezet in de gemeenteraad, nadat vorig

PvdA Vlaardingen over het rompakkoord Vanavond werd het rompakkoord door de formateurs aangeboden aan de leden van de gemeenteraad.D

PvdA Vlaardingen voelt wethouder Hoekstra aan de tand Wethouder Hoekstra informeert gemeenteraad veel te laat over nieuwe financiële situatie

Opbrengst aandelenverkoop Irado moet naar egalisatiereserve Afvalstoffen Tijdens de raadsvergadering vanavond, wordt o.a. gesproken over de 1e voortgangsrapportage 2018. Doo

Raadsprogramma aangenomen zonder raadspleging Vlaardingse inwoners, ondernemers en organisaties Afgelopen donderdag stond het Raadsprogramma op de agenda; het Raadsprogramma is een lange termijn a

Algemene Beschouwing Meerjarenbegroting 2019-2022 Hieronder kunt u de bijdrage van PvdA Vlaardingen op de Meerjarenbegroting 2019-2022 lezen.U k

Behandeling onderzoek Andersson naar bestuurskracht in Vlaardingen Afgelopen dinsdag besprak de raad in een ingelaste bijeenkomst het onderzoeksrapport naar de bestuur