Artikel 36 vragen: fusie/ontvlechting bibliotheek

Vragen ex art. 36 RvO:
Ontvlechting/fusie bibliotheek

Geacht college,

In de bijlage bij de openbare besluitenlijst van 27 september troffen wij een raadsmemo met betrekking tot de ontvlechting en fusie van de bibliotheek. De PvdA Vlaardingen heeft in het aangenomen amendement tijdens de voorjaarsnota gevraagd zo spoedig mogelijk een due diligence onderzoek te starten naar onder meer de financiële situatie van de bibliotheek Maassluis/Midden-Delfland. Wij zijn verheugd te lezen dat er inmiddels constructief overleg wordt gevoerd door de managementteams van beide bibliotheken.
De memo roept echter toch nog wat vragen op, die wij graag beantwoord willen zien:

Bent u het met ons eens dat een due diligence onderzoek veel eerder plaats had kunnen vinden?
Heeft u bij meerdere bedrijven offertes gevraagd voor dit due diligence onderzoek?
Welk bedrijf gaat dit onderzoek uitvoeren en waar is deze keuze op gebaseerd?
Kunt u iets meer informatie geven waar de constructieve gesprekken tussen de managers over gaan?
Bent u het met de PvdA Vlaardingen eens dat de fusie het liefst zo snel mogelijk doch uiterlijk 1 januari 2018 plaats zal moeten vinden als de uitkomsten van het onderzoek positief zijn? Kunt u dan een tijdspad schetsen van de weg hiernaar toe?

Wij zien uw antwoorden met belangstelling tegemoet.

Namens de fractie PvdA Vlaardingen,
Stefanie Solleveld