Art. 36 vragen over het zogenaamde 'zomerlekken'

Aan het college van B&W van Vlaardingen

Vlaardingen, 5 sptember 2017

Vragen ex art. 36 RvO:
Zomerlekken, oftewel uitval leerplichtige VMBO-leerlingen nadat toelating op vervolg(MBO)opleiding niet gelukt is

Geacht college,

In het AD van 28 augustus 2017 lazen wij een artikel over zogenaamde zomerlekken. Het gaat hier om VMBO leerlingen die zich na het examen aanmelden voor een MBO opleiding, daar vervolgens in sommige gevallen niet worden toegelaten en dan thuis belanden. Dit is vaak de groep die op latere leeftijd ook thuis komt te zitten, zonder werk. Tevens vallen deze leerlingen die nog geen startkwalificatie behaald hebben, nog onder de leerplicht.

We hebben de volgende vragen:

 1. Heeft u hier zicht op binnen de Vlaardingse onderwijssituatie en zo ja, weet u dan om hoeveel leerlingen het gaat in Vlaardingen?

 2. Om het aantal zomerlekken verder terug te dringen hebben gemeenten, middelbare en MBO scholen en leerplichtambtenaren op landelijk niveau de handen ineen geslagen. Is de gemeente Vlaardingen hier ook bij betrokken?

 3. Wordt dit probleem in Vlaardingen ook gekoppeld aan de opvang van vroegtijdig schoolverlaters op de FIA? Zo nee, zou dit niet een ideale oplossing zijn?


Namens de fractie PvdA Vlaardingen,

Stefanie Solleveld