Armoede en schulden

Ik was afgelopen woensdag aanwezig bij de aftrap van de Steden-estafette: een conferentie over armoede en schuldenproblematiek. Vlaardingen is de eerste stad in een nieuwe reeks van deze estafette, en deze dag was georganiseerd door Minters en Stroomopwaarts.

PvdA Vlaardingen heeft bestrijding van armoede hoog in het vaandel staan, en heeft afgelopen periode diverse initiatieven genomen om mensen met een kleine beurs te ondersteunen. Zoals het optrekken van de inkomensgrens tot 120% van de bijstandsnorm om in aanmerking te komen voor ondersteunende regelingen, hogere tegemoetkoming in de kosten van eigen bijdrage ziektekosten voor chronisch zieken en de Sociale Supermarkt.
We zijn ons er van bewust, dat armoede en schuldenproblematiek in alle lagen van de bevolking voorkomt.
Tijdens deze dag werd ik nog eens met mijn neus op de feiten gedrukt, o.a. door een lezing van Jesse Frederik, onderzoeksjournalist economie van De Correspondent, wat het hebben van schulden voor mensen betekent en wat dat met mensen doet.
De aanpak van schulden is landelijk een miljarden kostende "industrie"... Waarbij de overheid zeker niet vrijuit gaat, waar het gaat om beboeten van betalingsachterstanden!

PvdA Vlaardingen heeft al een plan, om het ontstaan van schulden in de kiem te smoren. En door deze dag voelen wij ons gesterkt om hier zwaar op in te gaan zetten. Dat zal in eerste instantie betekenen, dat er investeringen moeten plaatsvinden, maar daardoor zullen miljoenen bespaard kunnen worden.
Maar wat véél belangrijker is: als iemand direct geholpen wordt, zal hij of zij beter in staat zijn het leven weer op de rails te krijgen. En de ziekmakende situatie van het hebben van schulden, kan hierdoor voorkomen worden.

Nel Versteeg
fractiemedewerker