Amendement veiligheidskosten bij evenementen


De gemeenteraad van Vlaardingen, bijeen op 7 en 8 november 2018, behandelende de
meerjarenbegroting 2019 – 2022;

Constaterende dat:

- Er in het programma kunst, cultuur en erfgoed staat vermeld dat de toenemende
veiligheidskosten voor evenementen in de periode 2019 – 2022 gedekt wordt uit de
reserve binnenstad en parkeren;

Overwegende dat;

- Er voor de verkiezingen een initiatiefvoorstel met betrekking tot die evenementen is
aangenomen;
- Hierin opgenomen stond dat de reserve binnenstad en parkeren eenmalig de dekking
zou zijn;
- Het college de opdracht heeft gekregen voor de volgende jaren deze toegenomen
veiligheidskosten structureel te dekken binnen de begroting;

Besluit;

Het college op te dragen het initiatiefvoorstel uit te voeren en dus een structurele dekking voor deze
toegenomen veiligheidskosten te zoeken binnen de begroting;

En gaat over tot de orde van de dag,


Stefanie Solleveld
PvdA Vlaardingen

Ivana Somers-Gardenier
VV2000/Leefbaar Vlaardingen

AOV
Desiree de Jong

SBV
Peter Leeman

ONS Vlaardingen
Ron Boers

Koen Kegel,
D66