Amendement IJsbaan


De gemeenteraad van Vlaardingen, bijeen op 7 en 8 november 2018, behandelende de
meerjarenbegroting 2019 – 2022;

Constaterende dat:

- Er in het programma kunst, cultuur en erfgoed staat vermeld dat er de komende jaren
100.000 euro vanuit de reserve binnenstad en parkeren beschikbaar wordt gesteld voor
de ijsbaan;

Overwegende dat;

- Er voor de verkiezingen een initiatiefvoorstel met betrekking tot die evenementen en de
ijsbaan is aangenomen;
- Het college de opdracht heeft gekregen met een raadsvoorstel te komen voor de ijsbaan;

Besluit;

Het college op te dragen het initiatiefvoorstel uit te voeren en uiterlijk 1 april 2019 te komen met een
raadsvoorstel voor een ijsbaan;

En gaat over tot de orde van de dag,


Stefanie Solleveld
PvdA Vlaardingen

Ivana Somers-Gardenier
VV2000/Leefbaar Vlaardingen

Desiree de Jong
AOV

Erik van Pienbroek
CU/SGP

Peter Leeman
SBV

Ron Boers
ONS Vlaardingen

Koen Kegel
D66