Leden

"Geen van allen kunnen we het alleen, maar samen gaat het ons lukken, daar ben ik van overtuigd"

Klaas Terpstra - Raadslid

De PvdA is van nature een partij in beweging, progressief en vooruitstrevend. 

De gemeente zal de komende jaren geconfronteerd worden met de overheveling van een aantal rijkstaken. Dit zal gepaard gaan met kortingen op het gemeentelijk budget. Daar kunnen we bang voor zijn, maar we kunnen het ook als een kans beschouwen. Ik zie dat als een kans. Een kans om te investeren in kwaliteit van de leefomgeving, in de vorm van kleinschalige projecten.

Meer zeggenschap in de buurt of wijk, versterking van de bewonersplatforms en een gemeente die geen vijand is maar die ondersteunt. Dit om onze bewoners het plezier in hun woonomgeving terug te geven. Ik wil me daar de komende jaren graag voor blijven inzetten.

Daarnaast moeten we blijven werken aan de uitstraling van de politiek en de PVDA Vlaardingen in het bijzonder, een LOKALE partij met goede contacten in het Haagse. Een stad in balans is een stad met en grote PvdA vertegenwoordiging. Laat dat ons aller opdracht worden de komende (maanden) jaren!


contactgegevens: klaas.terpstra@vlaardingen.nl
 
                            06 2097 7810


Doe mee!

De PvdA staat voor een solidaire Vlaardingse samenleving. Een stad waar niemand aan de kant hoeft te staan of aan zijn lot wordt overgelaten. Een stad waar iedereen kan rekenen op steun als het tegenzit en op de zorg wanneer men het op eigen kracht niet redt.