Leden

""

Ilhan Altundağ - Raadslid

Dit is mijn eerste raadsperiode in de gemeenteraad namens de PvdA. Mijn portefeuille voor het raadswerk bevat onder andere het Actieplan Wonen, Participatie, Sport en Jeugd en Gezin, archeologie.

Na een Hogere Beroeps Opleiding in Rotterdam heb ik een post-HBO gedaan in Amsterdam voor systeem- en gezinsbehandeling. Ik werk bij een jeugdzorg instelling te Rotterdam als casusregisseur en gezinscoach waar ik ook in de ondernemersraad (OR) zit.

Ik woon met trots en plezier in onze groene, mooie stad Vlaardingen. Ik kom uit een gezin dat altijd actief is geweest in de politiek, het bijzonder aan de socialistische kant van het politieke spectrum.

De PvdA past het beste bij mijn ideaal van een sociaal rechtvaardige samenleving waarin de lasten en de lusten eerlijk worden verdeeld. Zowel vanuit mijn ervaring als vanuit mijn visie zie ik goede mogelijkheden om de eigen kracht van burgers aan te boren en hun participatie te verhogen. Ik zet mij in om verbindingen tot stand te brengen tussen de vele groepen Vlaardingers met een verschillende achtergrond, zodat we op een vreedzame, verdraagzame en solidaire manier samenleven met elkaar.

contactgegevens: ilhan.altuntag@vlaardingen.nl Doe mee!

De PvdA staat voor een solidaire Vlaardingse samenleving. Een stad waar niemand aan de kant hoeft te staan of aan zijn lot wordt overgelaten. Een stad waar iedereen kan rekenen op steun als het tegenzit en op de zorg wanneer men het op eigen kracht niet redt.