Leden

"Een belangrijk speerpunt in mijn portefeuille is het nieuwe beleid voor participatie van bewoners: een fundamentele omslag realiseren die er voor zorgt dat bij initiatieven van bewoners in buurt en stad, zij veel meer zelf kunnen beslissen, terwijl de gemeente intensief ondersteunt"

Hans Versluijs - Wethouder

Vanaf 2008 ben ik wethouder voor de PvdA in het Vlaardingse college van B&W.

Ik heb me daarbij vooral ingezet voor het realiseren van een fundamentele ombuiging van het woonbeleid in onze stad. Dat kreeg vorm in het Actieplan Wonen. Samen met de corporaties, bewoners  en een brede steun in de gemeenteraad is het gelukt om ook in deze crisistijd vele honderden woningen te renoveren en nieuw te bouwen. Een deel van de woonbuurten in Vlaardingen is inmiddels sterk verbeterd. Maar er moet nog veel gebeuren de komende jaren.

"Ik ga me daar volop voor inzetten: De PvdA-Vlaardingen voor een betere buurt.."

Speerpunten voor de komende periode blijven voor mij de verbetering van de woonkwaliteit en een verantwoorde invoering van de nieuwe taken in het sociaal domein (armoedebeleid!), zorg en de jeugdzorg, waar alle Vlaardingers mee te maken gaan krijgen. Samen met bewoners.

contactgegevens: hans.versluijs@vlaardingen.nl     
                             010 - 248 4000Doe mee!

De PvdA staat voor een solidaire Vlaardingse samenleving. Een stad waar niemand aan de kant hoeft te staan of aan zijn lot wordt overgelaten. Een stad waar iedereen kan rekenen op steun als het tegenzit en op de zorg wanneer men het op eigen kracht niet redt.