Kandidaat

Jos van Rij

Ik ben een Vlaardinger in hart en nieren ondanks het feit dat ik geboren ben in
Schiedam. Mijn leeftijd is 58 jaar en ik ben werkzaam bij het ministerie van Defensie.

Waarom wil ik in de gemeenteraad van Vlaardingen namens de PvdA, mijn motivatie
om dit te doen ligt in het feit dat ik mij wil inzetten voor de maatschappij en er op die
manier mede zorg voor wil dragen dat we een maatschappij krijgen waar mensen iets
om elkaar geven en iets voor elkaar over hebben.

Ik ga voor een veilig Vlaardingen waar de mensen graag willen wonen met
elkaar en voor elkaar.

contactgegevens: Jos.vanrij@kpnplanet.nlDoe mee!

De PvdA staat voor een solidaire Vlaardingse samenleving. Een stad waar niemand aan de kant hoeft te staan of aan zijn lot wordt overgelaten. Een stad waar iedereen kan rekenen op steun als het tegenzit en op de zorg wanneer men het op eigen kracht niet redt.