Kandidaat

Ilhan Altundag


Na een eerste periode van vier jaar in de Gemeenteraad van Vlaardingen, heb ik mij wederom verkiesbaar gesteld voor de Gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 om de Vlaardingers te dienen.

Na een Hoger Beroeps Opleiding in Rotterdam heb ik een post-HBO gedaan in Amsterdam voor systeem- en gezinsbehandeling. Ik werk bij een jeugdzorg instelling te Rotterdam als casusregisseur en gezinscoach waar ik ook in de ondernemersraad (OR) zit.

Ik ben trots op onze groene, mooie en vooral kleurrijke stad Vlaardingen: kleurrijk vanwege de vele mogelijkheden die het biedt aan onze inwoners, maar ook kleurrijk vanwege de vele inwoners met een verschillende achtergrond.

De PvdA past het beste bij mijn ideaal van een sociaal rechtvaardige samenleving waarin de lasten en de lusten eerlijk worden verdeeld.
Ik wil mij blijven inzetten om verbindingen tot stand te brengen tussen de vele groepen Vlaardingers met een verschillende achtergrond, zodat we op een vreedzame, verdraagzame en solidaire manier samenleven met elkaar.

Ik heb er zin in!

Contactgegevens:  Ilhan.altundag@vlaardingen.nlDoe mee!

De PvdA staat voor een solidaire Vlaardingse samenleving. Een stad waar niemand aan de kant hoeft te staan of aan zijn lot wordt overgelaten. Een stad waar iedereen kan rekenen op steun als het tegenzit en op de zorg wanneer men het op eigen kracht niet redt.