Kandidaat

Gert Jan Alberts

Sinds het midden van de jaren `70 ben ik lid van de PvdA. De gedrevenheid van Joop den Uyl was en is voor mij een grote inspiratiebron. Zijn ideologische uitgangspunten om spreiding van kennis, inkomen en macht te bevorderen, zijn nog steeds van toepassing. Voor mij houdt dit in dat geïnvesteerd moet worden in goed onderwijs en goede zorg voor iedereen, in bestaanszekerheid voor allen en in (mede)zeggenschap in alle sectoren van onze samenleving. Lokaal betekent dit voor mij: meer aandacht voor versterking van leefbaarheid in de wijken van ons Vlaardingen.

contactgegevens:  gjalb53@gmail.comDoe mee!

De PvdA staat voor een solidaire Vlaardingse samenleving. Een stad waar niemand aan de kant hoeft te staan of aan zijn lot wordt overgelaten. Een stad waar iedereen kan rekenen op steun als het tegenzit en op de zorg wanneer men het op eigen kracht niet redt.